Willem van Kranenburg

Willem van Kranenburg - Portret van Willem van Kranenburg - Beeld: D66 Purmerend

Sinds 15 maart 1983 ben ik lid van D66. Dat was in Delft. Die keuze voor D66 was een hele bewuste en daar sta ik nog steeds achter: links liberaal met aandacht voor het milieu (toen al!).

Via Gouda ben ik op 1 september 1990 terecht gekomen in Purmerend, als hoofd van de Reiniging bij de gemeente Purmerend. Sinds die tijd woon ik daar ook. Daar heb ik me jaren ingezet het afvalscheidingspercentage stapsgewijs te verhogen, teneinde de milieubelasting door restafval zo veel mogelijk te beperken. Niet alleen voor huishoudens, maar ook voor bedrijven.
In regionaal verband (toenmalige ISW) heb ik me ingezet om de gemeentelijke samenwerking op het gebied van verwerking van huishoudelijk afval zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.  Zoals het verwerken van het huishoudelijke afval bij de HVC in Alkmaar in plaats van in Amsterdam. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor de gemeente Beemster en Purmerend om doelen op het gebied van duurzaamheid te halen (groene stroom, hergebruik van slakken, e.d.).

De laatste jaren van mijn werkzame leven heb ik me intensief bezig gehouden met bewonersparticipatieprojecten. Met name op het gebied van hondenbeleid en vrijwilligerswerk voor het schoonhouden van het openbaar gebied. Dat was dankbaar werk.  Het is fijn te ervaren dat er heel veel mensen in Beemster en Purmerend zijn die zich willen inzetten om de leefomgeving schoon te houden!

De milieuproblematiek gaat me nog steeds aan het hart. Ook ik heb me aangemeld voor vrijwilligerswerk voor het regelmatig schoonhouden van openbaar terrein. Ik vind het betrekken van de inwoners bij milieuzaken belangrijk en wil me hiervoor graag hard maken. Via de politiek in de gemeentebeleid hoop ik op dit punt meer te bereiken. Daarnaast wil graag bewoners de mogelijk geven om naar een een onafhankelijke instelling te stappen, die klachten behandelen over de gemeentelijke dienstverlening.