Gerard Groot

Gerard Groot - Portret Gerard Groot - Beeld: D66 Purmerend

Gerard Groot, de huidige fractievoorzitter van D66 Beemster, is lijstduwer op de kandidatenlijst van D66. Van oorsprong is hij een West-Friese tuinderszoon, geboren in 1952. Na zijn studies, aan de HBS-B, de HTS weg en waterbouwkunde en de Technische Hogeschool Delft, is hij afgestudeerd als civiel ingenieur en ruim 35 jaar werkzaam geweest als gemeenteambtenaar in Amsterdam. Hij heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de verkeersinfrastructuur, eerst als projectleider, later als afdelingsmanager. Sinds 1 mei 2016 is hij met pensioen.

D66 is al heel lang een partij waar hij op stemt en waar hij zich het meest thuis bij voel.Het gedachtegoed van sociaal liberaal, van vrijheid in gemeenschappelijke binding, van vertrouwen in mensen en in de menselijke schaal der dingen met respect voor verleden, heden en toekomst, spreekt hem aan. De ontwikkelingen in de politiek en in de Beemster waren zo interessant dat alleen kiezen niet meer volstond, hij wilde als raadslid daadwerkelijk laten zien en bereiken dat de ideeën van D66 over de polder en over het functioneren van een democratisch bestuurssysteem haalbaar waren. Open en in verbinding waren daarbij kernwaarden

Hij is van nature een optimistisch mens die gelooft in het goede leven. Grondrechten, rechtstaat en democratie zijn daarvoor onmisbaar. Monter, met humor en wat relativering hier en daar gaat hij voor resultaat en goede relaties. Zijn motto is prettig presteren, harmonie en een prettig leven zijn kompas. Als fractievoorzitter streefde hij de afgelopen periode voor de werelderfgoed-polder naar condities en maatregelen voor een duurzaam leefbare samenleving. Dat kon wat hem betreft het best in samenspraak met alle betrokkenen en met een transparant democratisch bestuur. En daar heeft hij graag zijn steentje aan bijgedragen. Hij zal de nieuwe fractie straks dan ook met raad en daad en zijn kennis over de Beemster bijstaan.