Frank Schaaij

Frank Schaaij - Portret van Frank Schaaij - Beeld: D66 Purmerend

Iets over mezelf vertellen en waarom ik me verkiesbaar heb gesteld  ? Een mooie huiswerkopdracht; maar zo graag praat ik niet over mezelf, al besef ik dat dat er in een verkiezingscampagne wel bij hoort:

Waarden en idealen

Wat waarden en idealen betreft ben ik een vrijzinnig liberaal. Laat mensen zo veel mogelijk vrij in wie ze willen zijn en wat ze willen doen. In mijn ideale wereld en stad zijn mensen en groepen dan ook verdraagzaam naar elkaar toe en heeft iedereen zoveel mogelijk zelfbeschikkingsrecht.
Helaas bestaat mijn ideale wereld nog niet. We leven nog steeds in een samenleving waarin (groepen) mensen hun eigen normen proberen op te leggen aan anderen. Dit komt in de politiek vaak tot uiting in een betuttelende overheid. Helaas soms ook op het niveau van onze eigen gemeentepolitiek.

Meer over

  1. Stuur Frank een email
  2. Volg Frank op Twitter

Overheid & inwoner

De overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Dat vindt iedereen, maar toch wordt hier nog niet naar gehandeld. Om er echt te zijn voor de inwoners zul je inwoners ook echt serieus moeten nemen.
Licht inwoners in over plannen, betrek ze bij plannen. Liever teveel mensen ingelicht dan te weinig. Inspraak moet geen ‘moetje’ zijn omdat het ergens in de procedure staat, maar omdat je mensen echt wilt betrekken.
Wees ook open en eerlijk als gemeente over wat je doet en hoe je het doet. Hoe effectief en efficiënt is de gemeentelijke organisatie ? Wat presteer je als gemeente tegen welke kosten en hoe verhouden de prestaties zich ten opzichte van andere gemeenten ?
Het is de gewoonste zaak van de wereld dat het college van B&W hier proactief en zo goed mogelijk verantwoording over aflegt.
Hier zijn in de gemeente Purmerend de afgelopen 4 jaar goede stappen in gezet maar we zijn er nog lang niet.

Om te zorgen dat we meer stappen zetten heb ik me verkiesbaar gesteld. Of we straks in de coalitie zitten of in de oppositie zal ik  het college scherp houden op:
– Serieus nemen van inwoners (behandel ze met respect en luister echt)
– Voortgang maken in uitvoering (als een besluit eenmaal genomen is moet er ook tempo gemaakt worden)
– Kostenbeheersing (elke euro efficiënt besteden en dat ook controleerbaar maken; leren van andere gemeentes en het bedrijfsleven als zaken beter kunnen)

Frank Schaaij

Beeld: D66 Purmerend