Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Spreektekst Alexander Pechtold debat belastinghervorming

Voorzitter, wil je zelf je netto-inkomen berekenen dan gaat het allereerst over de vraag: hoeveel procent belasting betaal ik eigenlijk? 36, 42 of 52? Je moet ook rekening houden met de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de inkomensafhankelijke arbeidskorting. En heb je recht op zorgtoeslag? Huurtoeslag? Kinderopvangtoeslag? En hoe zit het met die 45 aftrekposten?

Voorzitter, volgt u het nog? Het belastingstelsel is zo complex geworden, dat ik mijn spreektijd wel tien keer kan vullen met alle regeltjes en uitzonderingen op regeltjes. Daarom is het na 1990 en 2001, nu de hoogste tijd voor opnieuw een hervorming. Een grote schoonmaak. Zeker ook omdat sinds 2001 de belasting op arbeid is gestegen. Van 48 procent naar 58 procent van de belastinginkomsten. Werk wordt dus steeds duurder. Dat kost banen.

Voorzitter, mijn fractie spoort het kabinet al 1,5 jaar aan tot die broodnodige belastinghervorming. Een hervorming waarin belastingverlaging, vereenvoudiging en vergroening centraal staan. Een hervorming die leidt tot meer banen en meer koopkracht.

Voorzitter, gelukkig is die hervorming nu mogelijk. Het kabinet heeft nog twee jaar. De economie trekt aan. Er zijn meevallers op de begroting. Hoewel ‘meevallers’? We hebben nog steeds een tekort van 6 miljard. Meevallers, die noodzakelijk zijn voor lastenverlichting. Meevallers, die de smeerolie moeten zijn voor een belastinghervorming. Want, zo schreef de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag: “Een stelselherziening zonder lastenverlichting is niet haalbaar. Maar een lastenverlichting zonder bijbehorende stelselherziening is een gemiste kans.” Dat citaat voorzitter, blijft maar door mijn hoofd zingen. Want wat lijkt het kabinet van plan? 5 miljard lastenverlichting. Zonder stelselherziening. Is dit echt een serieus voorstel?

We hoorden net dat het CDA het wel wil steunen. Maar is dit niet precies die gemiste kans waar Wiebes voor waarschuwde? Laten we nu de smeerolie niet weglekken in plaats van de motor van de werkgelegenheid ermee aan te jagen? Hoe geloofwaardig is dat als je mantra jarenlang luidt ‘de financiën op orde’? Natuurlijk, het lijkt zo mooi. Strooien met geld. Maar het geeft mij het gevoel van een Happy Meal. Als je die grote gele M ziet, gaan de ogen stralen en wil je je korte termijnbehoefte bevredigen met een snelle hap en een leuk speeltje cadeau. Maar stiekem weet je: het is ongezond, het is zonde van het geld en na een half uur heb je alweer honger.

Zo is het ook met dit plan. Het lijkt zo mooi: belastingverlaging voor iedereen. Maar waar is de rest van de kabinetsambities? Ik citeer de allereerste alinea van de kabinetsbrief van vorige week: “Doel is ten eerste het stelsel te vereenvoudigen.” Hartstikke goed! Waar is die vereenvoudiging dan? Waar is de vergroening? En waar zijn de 100.000 banen? Ik lees met verbazing over slechts 35.000 banen. En dat voor 5 miljard? Dat zijn hele dure banen! 143.000 euro per baan. Een ministersalaris! Is dat niet wat overdreven?

En voorzitter, als de coalitie de smeerolie heeft laten weglekken, wordt de oppositie gevraagd om te praten over een echte hervorming. Alsof je mensen uitnodigt om te komen eten, maar als de gasten arriveren zijn de borden leeggegeten. En dan vraag je de gasten om de afwas te doen. Voorzitter, Collega Krol kan er over meepraten. Was hem vorige week een buffet beloofd, stonden er slechts kleffe broodjes. En weg was Krol!

Voorzitter, ik vraag de premier: Hoe gaan we voorkomen dat alle smeerolie weglekt zonder dat er banen bijkomen? Kan pakket 1 toch nog anders worden ingezet, zodat het tot meer banen leidt? Tussen de 100.000 banen van Prinsjesdag en de 35.000 nu gaapt immers een gat. Hoe kan dat? Welke maatregelen heeft het kabinet sinds Prinsjesdag laten vallen? Graag een reactie.

En voorzitter, ik heb meer vragen. Waarom is vereenvoudiging van de zorgtoeslag niet uitgewerkt? En is de premier het met mij eens, dat de ambitie voor vergroening veel verder moet gaan, dan 200 miljoen? En over de lokale lasten. Het kabinet wil een ingezetenenheffing. Maar is de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie daarvoor wel op orde? En het voorstel om de BTW te verhogen is al afgeschoten. Maar heeft het kabinet ook naar andere BTW-maatregelen gekeken? Kan de Kamer die krijgen? Graag een reactie op al deze punten.

Voorzitter, ik heb nog veel vragen, maar ik zie vooral kansen. Kansen voor een ambitieuze belastinghervorming. Er zijn genoeg partijen, die een eenvoudiger stelsel en meer banen willen, De vraag is vooral, is er ook politieke durf? Niet alleen bij de oppositie. Maar ook bij het kabinet en bij de coalitie. Nu lees ik alleen over ‘opties’. ‘Denkbare maatregelen’. Wil de coalitie wel een belastinghervorming? Of hebben VVD en PvdA de oppositie nodig om een streep te zetten door een hervorming, waarover ze het zelf niet eens worden?

Voorzitter, D66 denkt graag mee. Maar dan wel over een ambitieuze hervorming. Waarin álles bespreekbaar is. En we vooral het doel helder voor ogen houden: veel meer banen, lagere lasten en een eenvoudiger en groener belastingsysteem.

Gepubliceerd op 24-06-2015 - Laatst gewijzigd op 24-06-2015