Sigrid Kaag

Sigrid Kaag — Het is tijd voor nieuw leiderschap

Het is tijd voor nieuw leiderschap. Voor iedereen in Nederland. Voor een land waar iedereen vrij is, maar we niemand laten vallen.

Sigrid – Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen.

De leden van D66 kozen Sigrid Kaag tot lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Hiermee is Sigrid de zevende partijleider van D66. Hieronder maak je verder kennis met haar.

“Wie idealen heeft, moet er staan op het moment dat het ertoe doet. Dat moment voor mij is nu. Deze verkiezingen moeten we het anders doen.”

Ik vind het fantastisch om verkozen te zijn tot lijsttrekker van D66. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Voor iedereen in Nederland. Voor een land waar iedereen vrij is, maar we niemand laten vallen.

Het is tijd voor een politiek die probeert te overtuigen, niet pas nadat de peilingen voldoende draagvlak laten zien, maar ervóór. Politiek die mensen serieus neemt. Politiek die niet verlamt uit angst de kiezer kwijt te raken aan gemakzuchtig geroep op de flanken, maar die door idealen en argumenten mensen weet te binden. Te verbinden. Doe je mee?

— Sigrid Kaag

Speeches

15.01.2021
Campagne kick-off over de natuur- en klimaatcrisis

“Wat mij hoop geeft is het optimisme van jonge mensen die de straat op gaan voor het klimaat. Van grootouders voor het klimaat. Van al die ouders met drukke banen die de tijd en de ruimte vinden om uit te zoeken hoe zij ook iets kunnen doen. Van al die ondernemers die hun toekomst investeren in de nieuwe economie. Het is aan de politiek om te luisteren. Om naast die overweldigende meerderheid van de Nederlanders te gaan staan.”

28.11.2020
D66 Partijcongres 

“Het is tijd voor een nieuw perspectief voor Nederland. Een land waar menselijke waarden worden gekoesterd: fatsoen, tolerantie en empathie. Een groots Nederland dat respect en gezag verdient in Europa en ver daarbuiten. Na tien jaar is het tijd voor nieuw leiderschap.”

05.09.2020
Eerste speech als partijleider 

“Politiek die probeert te overtuigen vanuit eigen kracht, ook voordat de peilingen voldoende draagvlak laten zien. Politiek die door idealen en argumenten weet te binden. Weet te verbinden.”

01.09.2020
Opening academisch jaar Groningen 

“Onderwijs en wetenschap zijn van groot belang voor onze vrijheid en onze veiligheid. De huidige regering investeert weliswaar fors in onderwijs en onderzoek, het is nog niet genoeg. Naast de forse investeringen die we in onderwijs – in de kansen van ieder kind – willen en zullen doen, gaat als het aan mij ligt straks 3 procent van het nationaal inkomen naar wetenschap en onderzoek. Als we dit belang serieus nemen, moeten we ook serieus geld op tafel leggen.”

05.05.2020
Van Randwijklezing  

“We vieren vandaag 75 jaar vrijheid. Toch komt Jodenhaat, racisme en xenofobie nog steeds voor. Het past bij verantwoordelijk leiderschap om je uit te spreken tegen onverdraagzaamheid, om niet mee te gaan met de schreeuwers.”

09.02.2020
Koningspreek 

“Iedereen wordt vrij, gelijk in waardigheid en met dezelfde rechten geboren. Iedereen heeft het recht op een menselijk bestaan. Iedereen wil behandeld worden zoals men zelf behandeld zou willen worden.”

01.12.2019
Preek van de Leek  

“Het gaat om de verbinding tussen mensen onderling, waarbij het ‘wij’ het meest belangrijk is.”

28.09.2019
Tolerantietoespraak 

“In de 21ste eeuw zijn onze verschillen in achtergrond, seksuele geaardheid of godsdienst er om gevierd te worden. Ze zijn essentieel onderdeel van onze gezamenlijke identiteit.”

“Dat politici die enkel angst ophitsen geen nuance aanbrengen, snap ik. Hoe verdrietig het ook is. Maar dat de nuance soms ook in het midden lijkt verdwenen, baart mij zorgen. Vanuit daar horen we veel te veel dat integratie niet goed gaat.”

30.09.2018
Abel Herzberglezing 

“Wees niet stil, wij zijn met velen.”

Rob Jetten

Rob Jetten

Rob Jetten – Fractievoorzitter en kandidaat Tweede Kamerlid.

Rob Jetten (1987) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66 en sinds oktober 2018 fractievoorzitter.

Fractievoorzitter en Kandidaat-Kamerlid nr. 2

In de Tweede Kamer heb ik hard gewerkt aan de historische klimaatwet en aan het klimaatakkoord. We zetten daarmee eindelijk grote stappen naar een schone toekomst.

Dat soort stappen wil ik blijven zetten. Vooruit. Niet alleen maar kleine stapjes, maar het verwezenlijken van grote idealen. Ik wil bijdragen aan een land dat met optimisme naar de toekomst kijkt. Een land waarin we eerlijk delen. Een land dat vooroploopt in de aanpak van de klimaatcrisis.

Mijn generatie wil dat klimaatverandering nú wordt aangepakt. Dat we over onze schaduw heen stappen. Dat we niet zwelgen in het eigen gelijk. Maar samenwerken.

Het regeerakkoord wordt getekend door de idealen van D66. Het is aan de Kamerfractie zeker te stellen dat we van papier naar praktijk gaan. En er is meer dan het regeerakkoord. We gaan verder met onze eigen ideeën en met onze eigen agenda voor de toekomst. Ik heb er onwijs veel zin in!

Volg Rob op social media

Fractievoorzitter
Europese zaken

Vera Bergkamp

Vera Bergkamp

Vera Bergkamp – Kandidaat Tweede Kamerlid.

Vera Bergkamp (1971) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Ze woont in Amsterdam.

Tweede Kamerlid en Kandidaat-Kamerlid nr. 3

‘Ik ben een optimist én een realist in de politiek. Als Tweede Kamerlid houd ik mij bezig met maatschappelijke thema’s, zoals de zorg, emancipatie, drugs en familierecht. Daarnaast heb ik een aantal initiatiefwetten onder mijn hoede, waaronder, automatisch gezag na erkenning en aanpassing van artikel 1 van de Grondwet door daarin de gronden seksuele gerichtheid en handicap expliciet op te nemen.

Met menselijkheid, rechtvaardigheid en vrijzinnigheid wil ik het leven van mensen mooier, beter en makkelijker maken. Ik sta voor een samenleving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn.’ 

Langdurige zorg; Medische Zorg; Drugs & Wietteelt; Familierecht; Emancipatie;
Fractiesecretaris
Lid Presidium Tweede Kamer

Jan Paternotte

Jan Paternotte

Jan Paternotte – Kandidaat Tweede Kamerlid.

Jan Paternotte (1984) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Leiden.

Tweede Kamerlid en Kandidaat-Kamerlid nr. 4

“Nederland heeft een ijzersterke economie met vaklieden en toptechneuten. Om dat te kunnen behouden zijn onderwijs en eerlijke concurrentie onmisbaar. Daarom moeten niet alleen bestaande technologiereuzen maar ook kleine bedrijven, startups en sociale ondernemers met vernieuwende ideeën de kans hebben om de markt te veroveren.

Nederland kan met innovaties voorop lopen. Op de financiële markten gaat de komende jaren een enorme verschuiving plaatsvinden, die de rol van banken en financiële dienstverleners op z’n kop kan zetten. Dat biedt voor veel ondernemers kansen om hun ideeën verder te ontwikkelen en daarmee te zorgen voor de Nederlandse banen van de toekomst.

En Nederland is toe aan een nieuwe aanpak van integratie. De afgelopen decennia zwalkte Nederland tussen het pamperen en het buitensluiten van migranten. Terwijl het duidelijk is wat het beste recept voor integratie is: heel snel taalles, en zoveel mogelijk naar school of aan het werk. Wie hier komt als vluchteling is welkom en móet meedoen. We gaan niet de fouten herhalen die met eerdere generaties vluchtelingen en migranten gemaakt is.

De luchtvaart moet schoner en stiller. Eén van de grootste en beste luchthavens ter wereld ligt midden in de randstad. Dat is goed voor de economie, maar nog lang niet voor klimaat en luchtkwaliteit. Als we steeds meer willen blijven vliegen zullen we hoge eisen moeten stellen aan die vliegtuigen.”

Hoger Onderwijs; Wetenschap; Luchtvaart; Integratie; Discriminatie
Voorzitter Commissie Koninkrijksrelaties

Sjoerd Sjoerdsma

Sjoerd Sjoerdsma

Sjoerd Sjoerdsma – Kandidaat Tweede Kamerlid.

Sjoerd Sjoerdsma (1981) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Den Haag.

Tweede Kamerlid en Kandidaat-Kamerlid nr. 5

“Ons buitenland beleid is heel hard aan een herijking toe. De Nederlandse waarden moeten centraal staan en we moeten hoge eisen stellen aan mensenrechten. Vrijheid en het internationaal recht moeten we centraal stellen in alles wat we doen, want dat is op de lange termijn ook goed voor onze eigen belangen. Dat is altijd zo geweest. Voor D66 zijn deals en samenwerken met dictators en verkeerde regimes dan ook geen optie. Als voormalig crisisdiplomaat heb ik gezien hoe belangrijk het is niet te buigen voor dictators.

In het buitenland maar ook in ons eigen land is nog een wereld te winnen aan gelijke rechten tussen mannen, vrouwen, paradijsvogels en LHBTI’s. Iedereen moet zich vrij voelen zichzelf te kunnen zijn, ongeacht op wie je verliefd bent of waar je vandaan komt. Die gelijkheid is nog niet overal op orde. Nog te vaak verdienen vrouwen minder terwijl ze hetzelfde werk doen. Of verliezen vrouwen hun baan omdat ze zwanger zijn. Ik blijf me ook in ons eigen land hard maken voor emancipatie en gelijkheid.”

Buitenlandse Zaken; Terrorisme; Artikel 100 procedure/missies; Internationaal Strafhof (o.a. MH17)

Salima Belhaj

Salima Belhaj

Salima Belhaj – Kandidaat Tweede Kamerlid.

Salima Belhaj (1978) is sinds 26 januari 2016 lid van de Tweede Kamer voor D66. Daarvoor was zij 8 jaar lang fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad van Rotterdam. Waar ze nog steeds woont.

Tweede Kamerlid en Kandidaat-Kamerlid nr. 6

“Na acht jaar in de Rotterdamse gemeenteraad gezeten te hebben, zet ik me nu in de Tweede Kamer in voor D66.

Vrijheid is wat mij drijft. In de kunsten is dit van belang om ervoor te zorgen dat kunstenaars de geestelijke vrijheid hebben en houden om te kunnen creëren. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de culturele sector zet ik me nu dan ook graag in voor de creativiteit en intrinsieke waarde van kunst.

Tegelijkertijd kan Nederland niet zonder veiligheid. Defensie beschermt onze fysieke vrijheid en die van anderen over de hele wereld. Om internationaal te kunnen handelen is defensie, naast diplomatie en ontwikkelingssamenwerking, van cruciaal belang. Zorgen voor vrede en vrijheid is wat vrouwen en mannen die bij Defensie werken zich dagelijks voor inzetten. Zij verdienen onze steun en het recht om te werken in een organisatie van deze tijd.

Ik wil dat iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, de vrijheid voelt zichzelf te zijn in Nederland.”

Kunst en Cultuur, Defensie
Voorzitter Kunstcommissie Tweede Kamer der Staten Generaal

Tjeerd de Groot

Tjeerd de Groot

Tjeerd de Groot – Kandidaat Tweede Kamerlid.

Tjeerd de Groot (1968) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Haarlem

Tweede Kamerlid en Kandidaat-Kamerlid nr. 8

“Na bijna 30 jaar gewerkt te hebben aan de verduurzaming van de voedselproductie, is het tijd om dit onderwerp hoger op de politieke agenda te zetten. We eten de aarde kaal als we zo doorgaan. Daarom is het tijd voor een nieuwe groene revolutie. Daar kan Nederland een voortrekkersrol in vervullen. Daar wil ik mij in Den Haag voor inzetten.

De helft van de Nederlanders heeft tegenwoordig overgewicht. We geven miljarden uit aan gezondheidszorg om de gevolgen van een ongezonde leefstijl op te vangen, maar we kunnen veel meer doen aan preventie. Dat begint op scholen, maar gaat ook om het moeilijker maken van ongezond keuzes en het makkelijker maken van gezonde voedselkeuzes. Dit onderwerp verdient meer politieke aandacht.”

Landbouw, Natuur & Visserij; Dierenwelzijn; Voedsel (productie); Water (veiligheid en kwaliteit)

Hanneke van der Werf

Hanneke van der Werf

Hanneke van der Werf – Kandidaat Tweede Kamerlid.

Kandidaat-Kamerlid
Nr. 9

Toen mijn oma op haar twaalfde in een Overijsselse textielfabriek ging werken, had ze vast niet gedacht dat haar kleindochter naar de universiteit zou gaan. Kansen zijn nu talrijker dan vroeger, maar de verzuiling van haar tijd lijkt opnieuw uitgevonden. Aan de hand van een snipper informatie delen we elkaar in nieuwe hokjes in. Deze polarisatie bestrijd ik, zowel op de vorm als op de inhoud. Niet elk geschil is immers een gevecht.

Dat is ook wat mensen van mij horen en zien in de stad. Ik ben assertief en onderscheid me door lef te tonen in debatten, van de Schilderswijk tot Scheveningen. Inhoudelijk heb ik D66 op de kaart gezet met veiligheid, niet onze thuishaven, integratie en emancipatie. Er zijn initiatiefvoorstellen van mij aangenomen over de aanpak van ondermijning en de uitbreiding van het ouderschapsverlof. Het partijbelang heb ik de afgelopen zes jaar op het Haagse stadhuis, een ingewikkelde politieke arena, nooit uit het oog verloren. De acht jaar ervaring die ik heb opgedaan bij onze Tweede Kamerfractie was daarbij zeer waardevol.

Daarnaast ben ik de leider van onze fractie. Het goed laten draaien van het team, vergt openheid, duidelijkheid en het creëren van een ontspannen sfeer. Vorig jaar heb ik als onderhandelaar de nieuwe coalitie in goede banen geleid tijdens de bestuurlijke crisis op het stadhuis. Nu staat de fractie stevig in de schoenen én in de nieuwe coalitie.

Eerder dit jaar heb ik een dochter gekregen. Ik wil dat ook zij opgroeit in vrijheid en veiligheid, zonder hokjes. En dat haar generatie zich beseft hoe uniek de Nederlandse kansen zijn. Daar wil ik voor strijden. Van generatie op generatie, van het platteland naar de stad en van de lokale naar de landelijke politiek.

Hanneke van der Werf

  1. Woonplaats: Den Haag
  2. Geboorteplaats: Hengelo, Overijssel
  3. Leeftijd: 36 jaar
  4. Beroep: Woordvoerder Aegon, Fractievoorzitter D66 Den Haag

Expertises

Veiligheid, Integratie, Emancipatie

Bekijk onze plannen voor Nederland

Raoul Boucke

Raoul Boucke

Raoul Boucke – Kandidaat Tweede Kamerlid.

Kandidaat-Kamerlid
Nr. 10

Zevenentwintig jaar geleden kwam ik vanuit Suriname naar Nederland. Het was hard werken, maar ik voelde me hier welkom. Ik kon mezelf ontwikkelen én een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd kon ik hier zijn wie ik was. Ik kon studeren en de man van mijn leven ontmoeten. Zonder met de nek aangekeken te worden. Een leven in vrijheid. In Nederland.

De afgelopen dertien jaar heb ik er vanuit Brussel namens Nederland vol passie gewerkt aan een Europees CO2 emissiehandelssysteem, een duurzaam Europees transportnetwerk en aan droge voeten bij zeespiegelstijging. In januari kwam ik terug naar Nederland om aan de slag te gaan bij het Ministerie van IenW. Het team dat ik leid heeft de opdracht om de luchtvaart te verduurzamen én onze luchtvaartmaatschappijen overeind te houden. 

Die rol achter de schermen combineerde ik al tijden met een rol op het politieke podium van D66. De partij waar ik sinds ik stemrecht heb, op stem. De partij die kansen creëert. Voor iedereen. Dat doen wij door ons te laten leiden door wat de toekomst van ons vraagt, niet de waan van de dag. Ik ben ervan overtuigd dat D66 meer dan ooit nodig is. Om iedereen in Nederland de juiste houvast te geven in deze crisis. Om iedere Nederlander perspectief geven op een baan, een woning en een schone leefomgeving in een inclusieve samenleving. 

Waarom stel ik mij kandidaat? Omdat ik juist nu wil bouwen aan een Nederland dat draait op een duurzame economie waarin iedereen kan wonen, zich kan verplaatsen, kan recreëren en een goede boterham kan verdienen. Dat vraagt om investeringen en innovatieve oplossingen. Dat vraagt om D66. Ik kijk er enorm naar uit om met mijn mede D66ers een prachtige campagne te voeren en van D66 de grootste te maken op 17 maart 2021!

Meer over Raoul Boucke

  1. Woonplaats: Rotterdam
  2. Leeftijd: 45 jaar
  3. Beroep: Ambtenaar

Expertises

Transport, Energie, Duurzaamheid, Europa

Bekijk onze plannen voor Nederland

Paul van Meenen

Paul van Meenen

Paul van Meenen – Kandidaat Tweede Kamerlid.

Paul van Meenen (1956) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Leiden.

Tweede Kamerlid en Kandidaat-Kamerlid nr. 11

Ik wil verder bouwen aan ruimte en vertrouwen voor de docent en maatwerk voor de leerling. Met onderwijskwaliteit als speerpunt. Ik strijd voor echte investeringen in het gehele onderwijs en het tegengaan van (sluipende) bezuinigingen. Het onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van onze kinderen en noodzakelijk om Nederland blijvend als kenniseconomie te profileren.

Op mijn 18de wilde ik docent worden. Nu ben ik Kamerlid, maar nog steeds docent in hart en nieren. Met ervaring als leidinggevende, rector en bestuurder, in mbo, hbo en voortgezet onderwijs. Ik was 10 jaar fractievoorzitter in Leiden. Gelukkige vader van twee studerende kinderen.

Kinderopvang; Primair Onderwijs; Voortgezet Onderwijs; MBO
Voorzitter Commissie Justitie en Veiligheid