Ans de Jong

Ans de Jong

Kandidaat #2

D66

Over Ans
Ans de Jong (1966) is kandidaat nummer 2 op onze lijst. Zij is docent Nederlands op een middelbare school in Rijswijk.
Namens D66 is zij Gemeenteraadslid in Den Haag, waar zij zich bezig houdt met Onderwijs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis ex eget velit blandit pulvinar. Aliquam finibus accumsan porttitor. Ut viverra tincidunt ex vel aliquam. Pellentesque maximus nibh aliquam, laoreet libero sed, tristique tortor. Sed vel dolor ut risus placerat rhoncus. Phasellus at cursus felis.

Fusce blandit est est, at auctor tellus scelerisque eu. Suspendisse quis faucibus risus. Fusce magna urna, sodales ac tristique nec, dignissim a est. Fusce facilisis massa eget eros ultrices varius. Nam id rhoncus sapien, a tincidunt lorem. Suspendisse commodo lacus nec efficitur mollis. Nullam sed massa ullamcorper, rhoncus urna id, euismod lacus. Aenean eros lacus, fringilla non lacinia ac, semper semper mi. Nullam efficitur, urna nec ultrices cursus, nisl sem rhoncus risus, eget fermentum ante mauris eget orci.

Eventuele video

D66

Informatie uit CV

Maart 2020-heden

Juni 2016-Maart 2020

Ton Visser

Ton Visser

Kandidaat-lijsttrekker

Ton Visser – Eigen foto

Ons land verdient meer eerlijke nuance.

Brief aan leden

Goededag, mijn naam is Ton Visser, en ik stel me kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66.

Een eerlijkere manier om met elkaar samen te leven. Een betere balans tussen broodnodig vrij ondernemerschap en een even noodzakelijk sterk publiek belang. Een genuanceerde aanpak hoe om te gaan met klimaatverandering. Drie uit de vele doelen waar ik me voor wil inzetten.

Ik heb een droom. Een droom voor ons. Voor D66, voor Nederland, voor Europa. Voor de hele wereld eigenlijk. Alleen voor een kleine jongen uit een klein dorp in Brabant is de hele wereld misschien een maat te ambitieus. Voor ons dus.

Ik droom dat wij ons zelf verder ontwikkelen. Dat de partij die we nu zijn niet de A tot en met Z van D66 is. Dat wij ons zelf durven uitdagen, ons zelf opnieuw uitvinden. Dat wij de moed hebben onze oogkleppen verder open te zetten.

Laten we voorbij de hokjesgeest van de ismes durven denken. Onze samenleving is meer dan een categoraal palet aan ideologieën. Laten we niet vergeten dat het de meeste mensen niets kan schelen of ze nu gebeten worden door het kapitalisme of door het communisme. Als ze maar niet gebeten worden. En dat ze er ook niet om geven of ze nu door het socialisme of door het liberalisme in het leven verder kunnen komen. Als ze maar verder komen.

In het leven van alledag hebben we geen boodschap aan abstracte discussies over ideeënleren. We willen allemaal een goed leven leiden.
Wij hebben gemakkelijk praten. De meesten van ons redden zich toch wel. Zelfs in tijden van crisis blijven wij van onszelf blij en optimistisch. Maar niet iedereen in ons land is zo. Het zou ons sieren als we wat minder vanzelfsprekend vanuit onze eigen natuurlijke blik naar de wereld kijken. Dat we wat meer rekening houden met de blik van andere mensen.

Nou is dat niet zo simpel gedaan als gezegd. Wij hebben allemaal de onhebbelijke menselijke eigenschap met onze eigen morele ogen te kijken. Het valt niet mee om niet onmiddellijk een waardeoordeel te hebben. En als het niet de oogkleppen van goed en fout zijn, dan belemmeren de schellen van het eigen belang wel een onbevangen kijk. En toch is dat waartoe ik oproep. Een onbevangen kijk op een eerlijkere wereld.

Misschien is dat slechts een droom.
Voor die droom stel ik me kandidaat.

Ton Visser

  1. Ton Visser
  2. Oisterwijk
  3. 56 jaar

Bekijk de video van Ton

Ton Visser – Eigen beeld

Informatie uit CV

Toen ik nog serieus probeerde carriére te maken, merkte ik hoeveel intermenselijk onbegrip er bestaat tussen mensen in het private bedrijfsleven en mensen in de publieke sector. Vooral tussen ondernemers in het MKB en ambtenaren bij de overheid lijkt wel een onoverkomelijk wantrouwen te bestaan. Voornamelijk gebaseerd op gechargeerde cliché vooroordelen: ondernemers zijn er alleen maar op uit zoveel mogelijk geld te verdienen, ambtenaren zijn inefficiënt en verspillen onnodig soms grote budgetten.

Hoewel ik in verschillende rollen voorbeelden van beide karikaturen heb gezien, durf ik toch te beweren dat het algemene beeld daar niet mee strookt. Ondernemers zowel als ambtenaren zijn in de eerste plaats mensen met hart voor de zaak waarvoor ze werken.

Het is maar een van de vele voorbeelden hoe mensen elkaar verkeerd kunnen verstaan, doordat ze verschillende rollen hebben.

Er zijn niet veel sporten waarin mannen en vrouwen in hetzelfde team spelen. Vanaf mijn tiende heeft korfbal voor een groot deel mijn kijk op de wereld beïnvloed.

Vanaf 2005 zwerf ik over de wereld, vaak op de bonnefooi. Probeer met mensen in gesprek te raken, probeer naar die mensen te luisteren en vertel zelf ook. Van al die ontmoetingen schrijf ik verhalen en geef ik vertellingen. Het heet De Luister-en-Vertel-Tournee. En dat is wat ik doe.

Drie vragen aan Ton

Waar wil je met D66 naartoe?

In één woord: breder.

In iets meer woorden: in woord en daad meer oor en oog voor andere dan ons soort mensen. Een partij voor bijna iedereen.

In een paar zinnen: meer begrip voor mensen die niet zoals wij in het leven staan. Mensen die niet, zoals wij, optimistisch en positief gestemd zijn, en daar ook reden voor hebben. Ook meer begrip voor mensen die zonder reden niet zo optimistisch en positief van karakter zijn als wij. Beter begrip voor mensen, wiens ambitie het is gewoon een goed leven te leiden. Uiteindelijk zijn we dat allemaal.

Wat is jouw sterkste eigenschap?

Met de vraag naar mijn sterkste eigenschap kan ik niet zoveel. Ik kan wel vertellen waarin ik wel wat sterker worden mag. Ik mag wel wat bedachtzamer zijn, ben te vaak te snel te fel. Zou graag wat bescheidener willen zijn, ben te vaak te dominant aanwezig.

Nu ik dit zo opschrijf is er misschien toch een sterke eigenschap: ik ben me redelijk bewust van mijn tekortkomingen. Niet dat het helpt, maar het is een begin.

En er is één eigenschap, waarin ik best wel sterk ben: paviljardair. In al die jaren dat ik nu over de wereld zwerf heb ik maar weinig mensen ontmoet die beter een paviljard bouwen kunnen.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Sinds 2005 werk ik niet meer, heb dus alleen maar vrije tijd. Die vrije tijd vul ik in met over de wereld reizen, verhalen schrijven en vertellen, taxirijden, lesgeven, adviseren, lezen, politiek, korfbaltraining geven, quizzen. Voor sommige van die activiteiten krijg ik betaald, dat zou je werk kunnen noemen, voor de meeste niet.

Volg Ton online of neem contact op

Samira Rafaela

Samira Rafaela

Europarlementariër

Samira Rafaela – Foto: Emre Kanik

In mei 2020 werd Samira verkozen tot Europarlementariër namens D66. De komende jaren kunnen jullie van mij verwachten dat ik mij zal inzetten voor een sterk, sociaal en veilig Europa.”

De afgelopen jaren heeft Samira (1989) zich zowel nationaal als internationaal ingezet om de brug te slaan tussen verschillende gemeenschappen en werelden. Dit deed ze vanuit verschillende posities zoals strategisch adviseur, internationaal trainer en spreker, sociaal ondernemer in Afrika en diversiteitsambassadeur voor D66.

“Alleen met het hart kunnen we een nieuwe coalitie van Europeanen bijeenbrengen die de Europese Unie voor de toekomst kan bewaren. Die  nieuwe coalitie is jonger, kleurrijker en vrouwelijker dan voorheen en voelt zich Europees. Om die Europeanen ook echt te betrekken bij de EU, is een socialer Europa nodig. Een Europa waarin steeds meer mensen meedoen en niet minder. Een Europa dat werkt voor iedereen. De EU is op haar best wanneer zij ongelijkheden weet recht te trekken, die nationale regeringen laten oplopen. Representatie is de sleutel. Zonder een goede afspiegeling van de Europese bevolking in de Europese instellingen worden mensen vergeten en worden niet de juiste vragen gesteld.”

In 2020 werd Samira door Politico vermeld als de “20 MEPs to watch in 2020” vanwege haar visie op de toekomst van handel. Lees verder.

Internationale handel, vrouwenrechten en gendergelijkheid, sociale zaken en werkgelegenheid, mensenrechten, Landen en Gebieden Overzee, discriminatie en racisme

Rollen in het EP:

  • Coördinator vrouwenrechten en gendergelijkheid voor Renew Europe 
  • Vice-coordinator internationale handel voor Renew Europe
  • Voorzitter vrouwenforum Latijns-Amerika- EU delegatie 
  • Bestuurslid Anti-Racisme en diversiteit werkgroep 
  • Bestuurslid en oprichter ‘New Green Deal‘ werkgroep 
  • Coördinator gendermainstreaming voor de delegaties Cariforum en Chili
  • Rapporteur handelsovereenkomst met Chili

Samira Rafaela op campagne – Eigen beeld

Peter van der Voort

Peter van der Voort

Eerste Kamerlid

Peter van der Voort – Eigen beeld

Peter van der Voort (1964) is sinds februari 2020 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens D66.

Peter volgt Alexandra van Huffelen op die staatssecretaris is geworden bij het ministerie van Financiën. Naast het Eerste Kamerlidmaatschap is hij intensivist (medisch specialist op de intensive care) en probeert hiermee de verbinding in ieder geval voor de (curatieve) gezondheidszorg te borgen. De toetsing van wetten op doelmatigheid, uitvoerbaarheid en rechtmatigheid kan daarmee gedaan worden met oog voor de praktijk en de praktische gevolgen.

Bekijk het actuele CV van Peter van der Voort op de website van de Eerste Kamer.

Onderwijs Cultuur en Wetenschap (hoger onderwijs);  Financiën en Volksgezondheid, welzijn en sport

Maak kennis met Peter

Peter van der Voort – Eigen beeld

Carla Moonen

Carla Moonen

Eerste Kamerlid

Carla Moonen – Eigen beeld

Carla Moonen (1963) is vanaf juni 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Als raadadviseur van het Kabinet Minister-President adviseerde ik over het beleid en de wetgeving aangaande ruimtelijke ordening, energie en mobiliteit. Bij MVO Nederland zet ik mij in voor de verduurzaming van bedrijven. Als Dijkgraaf van het Waterschap Brabantse Delta realiseerde ik projecten om Nederland schoner en veiliger te maken.

Afkomstig van een agrarisch bedrijf uit Limburg weet ik goed wat er speelt in de buitengebieden. Daar zullen veel transities gaan plaatsvinden op het gebied van energie, klimaat en landbouw.

In de Eerste kamer wil ik mij daarnaast inzetten om wetgeving zo in te richten dat ondernemers duurzaam kunnen innoveren. Mijn brede expertise in de sectoren economie en financiën zet ik in voor de sociaaleconomische onderwerpen sociale zaken, de vernieuwing van het pensioenstelsel en het toezicht op de bankensector. D66 heeft een verhaal dat veel Nederlanders kan overtuigen. D66 kan en moet het verschil maken met goed beleid en sterke wetgeving. Sociaal en duurzaam. Daar wil ik me hard voor maken.

Bekijk het actuele CV van Carla Moonen op de website van de Eerste Kamer.

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Omgeving en Sociale Zaken.

Maak kennis met Carla

Carla Moonen – Eigen beeld

Henk Pijlman

Henk Pijlman

Eerste Kamerlid

Henk Pijlman – Eigen beeld

Henk Pijlman (1955) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Alles begint met onderwijs en kansengelijkheid. Iedereen verdient de kans om het beste uit zichzelf te halen. D66 is liberaal waar het kan en sociaal waar het moet. Ieder mens moet zich optimaal kunnen ontplooien maar dat kan alleen als je geworteld bent in en je verantwoordelijk voelt voor de gemeenschap.

Onderwijs is de rode draad in mijn loopbaan. Als wethouder ontwikkelde ik de Vensterschool. Later vaak Brede school genoemd. Nu probeer ik op het HBO het onderwijs zo in te richten dat studenten maximale kansen krijgen en zich verantwoordelijk voelen voor onze maatschappij. Met mijn maatschappelijke ervaring lever ik graag een bijdrage aan het werk van de Eerste Kamer.

Bekijk het actuele CV van Henk Pijlman op de website van de Eerste Kamer.

Binnenlandse Zaken (Wonen en Bouwen), Energie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs en Cultuur.

Maak kennis met Henk

Henk Pijlman – Eigen beeld

Boris Dittrich

Boris Dittrich

Eerste Kamerlid

Boris Dittrich – Eigen foto

Boris Dittrich (1955) is sinds juni 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Na bijna veertig jaar gewerkt te hebben trad ik op 11 juni 2019 toe tot de Eerste Kamer. In het verleden ben ik advocaat geweest in Amsterdam, rechter in Alkmaar, ruim twaalf jaar Tweede Kamerlid (waarvan drie jaar fractievoorzitter) en ruim elf jaar ‘advocacy director LHBT rechten’ voor Human Rights Watch.

Ik woonde in New York, later in Berlijn en werkte van daaruit over de wereld. In al die hoedanigheden heb ik de werking van de Nederlandse democratische rechtsstaat van verschillende kanten meegemaakt. In de Eerste Kamer wil ik me dan ook toeleggen op het versterken daarvan, mede in samenhang met een goede positie van Nederland in een sterk Europa. Mensenrechten, waaronder gelijke behandeling en non-discriminatie, wil ik als leidraad gebruiken bij het toetsen van de kwaliteit van wetsvoorstellen.

Nederland is een goed land om in te leven, maar nog lang niet af. Als sociaal-liberaal zie ik het als mijn taak er aan bij te dragen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en dat de kloof tussen arm en rijk, kennis en laag geletterdheid, wit en gekleurd, jong en oud wordt verkleind. Daarnaast wil ik er aan bijdragen dat kunstenaars en cultuur in brede zin respectvol worden behandeld.

Bekijk het actuele CV van Boris Dittrich op de website van de Eerste Kamer.

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken, Huis van de Koning, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Zaken, Justitie, Veiligheid en Koninkrijksrelaties.

Maak kennis met Boris

Boris Dittrich – Eigen beeld

Petra Stienen

Petra Stienen

Eerste Kamerlid

Petra Stienen – Eigen beeld

Petra Stienen (1965) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Als mensenrechtendiplomaat in de Arabische wereld op de ambassades Cairo en Damascus heb ik ervaren hoe belangrijk de rechtstaat en vrijheden zijn voor het welzijn en welvaart voor eenieder in de wereld buiten Nederland en voor diegenen die toevlucht zoeken tot Europa. Inmiddels is de wijde wereld onze wijken binnengekomen. Dit is voor mij de context van mijn ondernemerschap waarin participatie, emancipatie, migratie en inclusiviteit centrale thema’s zijn. Alleen door al het talent in onze samenleving aan te spreken kunnen we vooruit, in eigen land maar ook in relatie tot de wereld. Uiteraard met aandacht en steun voor mensen die hierin minder snel meekunnen.

Vanuit mijn ervaringen en expertise wil ik me graag namens D66 inzetten binnen de D66-fractie in de Eerste Kamer. Juist daar kunnen we als partij er voor zorgen dat de Nederlandse rechtsstaat in stand blijft en dat iedereen in Nederland gelijke kansen heeft op een goede toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt en gezondheidszorg.

Bekijk het actuele CV van Petra Stienen op de website van de Eerste Kamer.

Immigratie & Asiel (asiel- en vreemdelingenbeleid) en Werkgelegenheid

Maak kennis met Petra

Petra Stienen – Eigen beeld

Joris Backer

Joris Backer

Eerste Kamerlid

Joris Backer – Eigen beeld

Joris Backer (1953) is sinds 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en ondervoorzitter van de Eerste Kamer sinds 2015.

De Eerste Kamer heeft de afgelopen jaren op mijn wetgevingsterreinen veel werk verzet. We kregen te maken met een aantal controversiële onderwijswetten, een bedreiging van de Europese Stabiliteit (de Euro, Griekenland en de Oekraïne), omvangrijke ingrepen in de zorg, pensioen en sociale zekerheid. Maar ook principiële debatten over botsing van grondrechten en de rechtstaat.

Ik geloof in het omarmen van onze vijf richtingwijzers als leidraad voor het D66 politieke handelen. De richtingwijzers hebben de afgelopen jaren ook mij als Senator hun waarde bewezen, zelfs al waren ze soms aan het zicht onttrokken door meters dikke wetteksten. Wij hebben ook in de Senaat laten zien dat we als partij volwassen zijn geworden, richtinggevend en gezichtsbepalend. De toekomst van D66 zie ik dan ook met optimisme tegemoet. Sinds juni 2011 heb ik een bijdrage geleverd aan de realisatie van onze politieke agenda en ik wil me daar volop als Eerste Kamerlid met de nieuwe collega’s in onze grotere fractie voor blijven inzetten!

Bekijk het actuele CV van Joris Backer op de website van de Eerste Kamer.

Europa (institutioneel, monetair); Financiën (Rijksbegroting); Justitie (o.a. arbeidsrecht, zakelijk recht) en Wetenschap

Maak kennis met Joris

Joris Backer – Eigen beeld

Annelien Bredenoord

Annelien Bredenoord

Fractievoorzitter Eerste Kamer

Annelien Bredenoord – Eigen beeld

Annelien Bredenoord (1979) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Sinds juni 2019 is zij fractievoorzitter.

In de Eerste Kamer maken we de allerlaatste afweging van een wet voordat deze de samenleving ingaat. Zeker in een versnipperde Tweede Kamer met wel 13 partijen en de vertwittering van het publieke debat heb ik gemerkt hoe belangrijk het is als er in de luwte nog goed gekeken wordt naar de kwaliteit van wetgeving. Want de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de omgang met nieuwe technologie, het onderhouden van onze democratische rechtsstaat, de toekomst van onze planeet, goede toegankelijke gezondheidszorg, vraagt om goede wetten, en die beoordelen wij in de Eerste Kamer.

De komende tijd zal ik me, samen met iedereen in mijn fractie, inzetten om verbinding, samenwerking en vrijzinnige politiek sterk te laten zijn in de Eerste Kamer.

Bekijk het actuele CV van Annelien Bredenoord op de website van de Eerste Kamer.

Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (Gezondheidszorg, Medisch-ethisch)

Maak kennis met Annelien

Annelien Bredenoord – Eigen beeld