Kandidaatstellings-formulier TK


Je kon je tussen 3 augustus en 21 september 12.00 uur aanmelden als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021.

Inmiddels is de kandidaatstelling gesloten.

Hieronder lees je meer over het proces.

Wie kunnen zich kandideren?

Leden van D66 kunnen zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerlijst voor de verkiezingen van 17 maart 2021. Er zijn twee criteria voor kandidaten:
• bij sluiting van de kandidaatstelling is voldaan aan de contributieplicht, en;
• een kandidaat is op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid van D66. Dit betekent dat een kandidaat in ieder geval sinds 21 september 2019 lid is van D66. 

Ben je korter dan één jaar lid, maar wil je je toch kandideren? Dan kun je tot uiterlijk tien werkdagen voor de sluiting van de kandidaatstelling een gemotiveerd dispensatieverzoek indienen bij het Landelijk Bestuur via [email protected]. Houd er rekening mee dat het Landelijk Bestuur terughoudend is in het toekennen van dispensaties. 

Wanneer kan ik mij kandideren?

Vanaf maandag 3 augustus kun je je kandideren voor de kandidatenlijst van D66. Het digitale kandidaatstellingsformulier komt dan beschikbaar via MijnD66. Je vindt de link naar het formulier op deze pagina. De kandidaatstellingsperiode sluit op maandag 21 september om 12.00 uur.

Op 19 november start de online verkiezing voor leden.

Het kandidaat- stellingsformulier

Het kandidaatstellingsformulier bestaat uit 2 onderdelen:
• Bij onderdeel A vragen we je om enkele persoonlijke gegevens en jouw motivatie. Deze gegevens worden gepubliceerd in het kandidatenoverzicht voor de leden.
• Onderdeel B bevat enkele aanvullende vragen die enkel gedeeld worden met de Lijstadviescommissie (LAC) en het Landelijk Bestuur. Ook worden hier vragen gesteld over je integriteit en zal hier gevraagd worden om je te spiegelen aan het profiel.

Let op: Je kunt de kandidaatstelling na ieder onderdeel even stoppen om op een later moment door te gaan met het volgende onderdeel. Je kunt een onderdeel niet tussentijds opslaan, maar je kunt wel één onderdeel afronden en het volgende onderdeel op een later moment invullen. Neem dan ook ruim de tijd om de formulieren in te vullen, zeker voor onderdeel B.

De twee onderdelen samen vormen jouw kandidaatstellingsformulier. Hierbij is belangrijk om te vermelden dat de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) jouw kandidaatstelling beoordeelt op basis van onderdeel A van het formulier. Als jouw kandidaatstelling is goedgekeurd door de LVC, zal de LAC op basis van onderdeel B van het formulier bepalen of ze jou uitnodigen voor een gesprek (de briefselectie).

Acceptatie door de Landelijke Verkiezingscommissie

Nadat de kandidaatstelling is gesloten, toetst de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) de kandidaatstellingen op alle formele vereisten. Op basis van deze beoordeling besluit de LVC een kandidaat al dan niet formeel te accepteren. Iedere kandidaat wordt hier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, over geïnformeerd. 

Opstellen Lijstadvies

Na de acceptatie van de kandidaten gaat de Lijstadviescommissie aan het werk. In de periode vanaf eind september tot en met begin november werkt deze commissie aan het opstellen van een lijstadvies voor de leden. Hiervoor worden onder andere de kandidaatstellingsformulieren gebruikt en kunnen er een of meer gesprekken met de commissie plaats vinden. Ook een assessment behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan de commissie ter voorbereiding een online zoekopdracht uitvoeren over kandidaten.  

In de Lijstadviescommissie zitten in ieder geval de lijsttrekker en de partijvoorzitter. Zij worden hierin ondersteund door enkele leden vanuit de talentencommissie en ervaring op politiek vlak en HR.
Kandidaatstellingen en de totstandkoming van het lijstadvies vindt in vertrouwen plaats. 

Bekendmaken lijstadvies en stemming

Rond half november worden alle kandidaten voor de lijst en het advieslijst bekend gemaakt. Later die maand start de digitale stemming over de kandidatenlijst. De leden van D66 hebben dan tot 1 december de tijd om te stemmen over de lijst. Begin december is de kandidatenlijst definitief.

Spelregels interne campagne

Zodra de kandidaten en de advieslijst bekend zijn, start er een interne campagne. Om op een goede manier onderling campagne te voeren hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie spelregels opgesteld. Deze spelregels vind je hier.

Vragen over het proces?

Heb je vragen over jouw kandidaatstelling of over het gehele proces? Stuur gerust een mail naar de Landelijke Verkiezingscommissie ([email protected]).