Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

V/M Sociale Innovatie

In 1996 heeft D66 Vrouwen/Mannen/Mensenrechten, hierna V/M, ingesteld. Lid zijn D66-ers die op verschillende beleidsterreinen actief zijn. Om de kans op vooruitgang en verandering te vergroten is in de loop der jaren de nadruk meer komen te liggen op de Rechten van de Mens en Sociale Innovatie.

Doelstelling

V/M Sociale Innovatie heeft tot doel sociale innovatie te bevorderen door de politiek handvatten te bieden om veranderingen te realiseren op onder andere economisch, sociaal en cultureel gebied. Inhoudelijke thema’s rondom emancipatie/diversiteit, onderwijs, arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en zorg evenals ondernemerschap staan centraal.

V/M Sociale Innovatie doet aanbevelingen aan het Landelijk Bestuur, de fracties, en de diverse D66-organen (Kenniscentrum, het Opleidingsinstituut, de Bestuurdersvereniging, Jonge Democraten e.d.). Daarnaast onderhoudt zij contacten met vele relevante maatschappelijke organisaties, wetenschappers, beleidsmakers en lobbyisten om de sociale innovatie op de agenda te houden, kennis uit te wisselen en beleid te beïnvloeden.

Activiteiten

V/M Sociale Innovatie initieert bijeenkomsten met experts, geeft adviezen, houdt beleidsinhoudelijke workshops, reageert op maatschappelijke ontwikkelingen en beantwoordt vragen. Zij heeft daartoe strekkende bevoegdheden van het Landelijk Bestuur gekregen zoals het geven van input voor het verkiezingsprogramma en het  mogen indienen van amendementen en moties.

Werkwijze

V/M Sociale innovatie is een projectorganisatie die jaarlijks een programma vaststelt. Men komt circa 7 maal per jaar op maandagavond in Den Haag bij elkaar. Daarnaast is er een beleidsinhoudelijke sessie op de D66-congressen.

Sfeer

Van de leden van V/M Sociale Innovatie wordt een actieve bijdrage verwacht. Dit betekent een houding van ‘brengen en halen’. Velen hebben een relevant netwerk, waarin ze de opgedane kennis kunnen delen en hun invloed kunnen aanwenden. De sfeer is doorgaans treffend aan te geven als: informeel, open en functioneel, uiteraard op basis van wederzijds vertrouwen. Zowel mannen als vrouwen uit heel Nederland kunnen zich aanmelden om deel te nemen.

Samenwerking

V/M Sociale Innovatie representeert D66 extern, onder andere in het bestuurlijk samenwerkings-verband van politieke partijen over genoemde onderwerpen, het PVO (Politiek Vrouwen Overleg). Ook internationaal wordt er kennis uitgewisseld.

Els Borst vrouwennetwerk

Recent is het vrouwennetwerk van D66 weer opgericht. Het is bedoeld om vrouwen te faciliteren om zich verder te ontplooien en om succesvol hun weg te vinden in de politiek en binnen D66. Voor nadere informatie www.d66.nl/elsborstnetwerk

Bestuur

Voorzitter: Mirande Smidt (voorzitter/lid PVO)
Secretaris: Nynke Hendriks
Algemeen bestuurslid: Annemieke Traag
Algemeen bestuurslid: Anneke Terwiel (plv. secretaris)
Algemeen bestuurslid: Alain Volz
Bestuurlijk adviseur: Alexander Rinnooy Kan

Bijeenkomsten: zie de Agenda van D66 op internet en het congresprogramma

Nadere informatie:

Voorzitter Mirande Smidt:  m.r.smidt@planet.nl

p/a Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

info@d66.nl

Laatst gewijzigd op 29 maart 2019

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48