Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Opleiding

D66 zet zich in voor onderwijs van hoge kwaliteit. Ook binnen de partij investeert D66 graag in de ontwikkeling van talent. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau is er aanbod voor verschillende doelgroepen.

Opleidingen voor leden

D66 ontwikkelt voortdurend nieuwe opleidingen die regio’s en afdelingen zelf kunnen organiseren voor D66’ers bij hen in de buurt. Interesse? Vraag bij jouw afdeling naar de lokale of regionale masterclasses en debattrainingen.

Opleidingen voor afdelingen

Voor afdelingen zijn er praktijkgerichte trainingen voor beginnende debaters en specialistische seminars over het sociaal-liberale gedachtegoed beschikbaar. Deze trainingen zijn af te nemen per afdeling of door meerdere afdelingen gezamenlijk. Vraag jouw lokale of regionale bestuur om een verzoek in te dienen voor deze training(en) via opleidingen@d66.nl.

Opleidingen voor politici

Het aanbod van onze landelijke opleidingen is divers. In de aanloop naar verkiezingen organiseren we op regionaal en landelijk niveau opleidingsdagen voor kandidaat-politici. Deze sessies zijn erop gericht om kandidaten zo goed mogelijk op de campagne en de aankomende bestuursperiode voor te bereiden.

Tijdens het Bestuurdersweekend van 8 en 9 september jl. werd een Summerschool aangeboden. De sessies van deze Summerschool bestonden uit trainingsmodules voor politici. Een aantal van deze modules is in overleg met het regiobestuur en het Landelijk Bureau ‘los’ beschikbaar voor afdelingen. Voor raadsleden zijn de modules ‘Raadsinstrumenten in de praktijk’ en ‘Rondom het raadsdebat’ af te nemen. Voor fractievoorzitters is er een module met de onderdelen gemeentefinanciën en teambuilding beschikbaar. Meer informatie over afname van (een van) deze modules? Neem contact op met opleidingen@d66.nl.

Laatst gewijzigd op 7 februari 2018