Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Mr. Hans van Mierlo Stichting

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is een onafhankelijke denktank die zorgt voor voeding en verdieping van het sociaal-liberale gedachtegoed van D66. Ze doet dit onder meer door het samenbrengen van expertise van binnen en buiten de partij, door het organiseren van debatten en door het uitbrengen van publicaties.

De Van Mierlo Stichting wil met haar activiteiten bijdragen aan een breed politiek inzicht onder burgers en politici. De Van Mierlo Stichting verricht zelf geen wetenschappelijk onderzoek, maar zorgt voor een verbinding tussen wetenschap en politiek. Daarbij fungeert ze als een kritisch maar constructief orgaan voor partij en maatschappij. De Stichting werkt vanuit een houding van inhoudelijke betrokkenheid en politieke distantie.

De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 werd opgericht in 1972. Van 2003 tot 2011 opereerde deze onder de naam Kenniscentrum D66. Vanaf het voorjaar 2011 is het de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Het bestuur van de Van Mierlo Stichting bestaat uit: Jan-Willem Holtslag (voorzitter), Robert Strijk (penningmeester) en Ad van Vugt (algemeen lid).

Donatie

Wilt u het werk van de Van Mierlo Stichting financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL19RABO0143877194 t.n.v. Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 in Den Haag o.v.v. VMS donatie.

Mocht het om een speciaal project gaan, bijvoorbeeld een publicatie, dan kunt u dat erbij vermelden. Het kan voordeliger zijn, in verband met een belastingvoordeel, om te schenken via notariële akte. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar vanmierlostichting@d66.nl

Naar de website van de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Laatst gewijzigd op 28 maart 2017