Kandidaatstellings-formulier

Vanaf nu kun je je kandideren als lijsttrekker voor D66. Het digitale kandidaatstellingsformulier is beschikbaar via MijnD66. De kandidaatstellingsperiode sluit op 3 augustus om 12.00 uur.

Kandidaat-lijsttrekker

Een kandidaat-lijsttrekker dient bij de sluiting van de kandidaatstellingsperiode (maandag 3 augustus 2020) voldoende ondersteuningsverklaringen te hebben om als kandidaat te worden toegelaten. Een kandidaat-lijsttrekker kan ondersteuningen van stemgerechtigde leden verzamelen via MijnD66. Ieder lid is gedurende de kandidaatstellingsperiode in de gelegenheid om een kandidaat te ondersteunen in de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap. Wil je je kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap? Dan vragen we je tijdig kenbaar te maken bij de LVC ([email protected]). Er wordt dan voor gezorgd dat jouw naam bij de ondersteuningsverklaringen komt. Vanaf dat moment kunnen leden jouw kandidatuur ondersteunen en kun je actief mensen hiervoor benaderen.

Een kandidaat-lijsttrekker heeft ondersteuningsverklaringen nodig van minimaal 1% van het aantal stemgerechtigde leden van D66. De Landelijke Verkiezingscommissie heeft vrijdag 1 mei gehanteerd als peildatum voor het aantal stemgerechtigde leden. Een kandidaat-lijsttrekker heeft tenminste 228 ondersteuningsverklaringen nodig voor de kandidaatstelling.

Het kandidaat- stellingsformulier

Het kandidaatstellingsformulier bestaat uit 3 onderdelen:
Bij onderdeel A vragen we je om enkele persoonlijke gegevens en jouw motivatie. Deze gegevens worden gepubliceerd in het kandidatenoverzicht voor de leden.

Bij onderdeel B bevat enkele aanvullende vragen die enkel gedeeld worden met de Landelijke Talentencommissie en het Landelijk Bestuur.

Bij onderdeel C vragen we je een persoonlijke reflectie op het lijsttrekkersprofiel. Deze dient als basis voor het gesprek met de Landelijke Talentencommissie.

Let op: Je kunt de kandidaatstelling na ieder onderdeel even stoppen om op een later moment door te gaan met het volgende onderdeel. Je kunt een onderdeel niet tussentijds opslaan. Alle drie de onderdelen vormen jouw kandidaatstelling en dienen zo volledig mogelijk te worden ingevuld.

Gesprek met de Landelijke Talentencommissie

De Landelijke Talentencommissie (LTC) spreekt in de periode na 3 augustus met alle kandidaat-lijsttrekkers en brengt een advies uit aan de leden. De LTC hanteert voor het advies 3 kwalificatieniveaus: voldoet aan het profiel, voldoet in mindere mate aan het profiel, voldoet in geringe mate aan het profiel.

Communicatie

Naast deze formele procedure vragen we een aantal zaken met betrekking tot de communicatie rondom jouw kandidatuur. Het communicatieteam van D66 gebruikt deze gegevens om over jouw kandidatuur naar de leden te communiceren, zodra jouw kandidaatstelling compleet is (inclusief 228 ondersteuningsverklaringen). Het gaat om de volgende zaken:

1. Een video waarin je je kandidatuur toelicht (landscape 16:9, maximaal twee minuten)

2. Een pakkende zin / quote (maximaal 30 woorden)

3. Welke informatie uit je CV (denk aan historische functies,
vrijwilligerswerk, etc.) wil je uitlichten (maximaal 3 zaken)?

4. Antwoord op de volgende vragen (maximaal 45 woorden per antwoord):
– waar wil je met D66 naartoe?
– wat is jouw sterkste eigenschap?
– wat doe je het liefst in je vrije tijd?

5. Een foto van jou in actie en een portretfoto 

6. Links naar jouw social media kanalen (denk aan Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram)

7. Eventueel: Een link naar je eigen website

8. Hoe kunnen leden of geïnteresseerden contact met je opnemen (denk aan e-mail (welk adres), Whatsapp (welk nummer), bericht via Twitter/Facebook, LinkedIn, Instagram)?

9. Zoekwoorden waarop je gevonden wilt worden (maximaal 10 woorden)

Heb je je gekandideerd, of overweeg je dit te doen, dan vragen we je om alvast over bovenstaande zaken na te denken en deze zo snel mogelijk naar de Landelijke Verkiezingscommissie ([email protected]) op te sturen.