Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Europees Verkiezingsprogramma

Terwijl de gesprekken voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement in volle gang zijn, wordt momenteel ook de laatste hand gelegd aan het verkiezingsprogramma. Op zaterdag 8 december wordt het concept-verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen van 23 mei 2019 gepubliceerd.

Zoals altijd kunnen leden van D66 amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma. Dit kan tot maandag 21 januari 2019, 14.00 uur. Het indienen kan op de gebruikelijke manier: Via een afdelings- of regiovergadering of door 25 individuele leden. Voor het indienen van amendementen wordt een online formulier beschikbaar gesteld.

Nadat de termijn voor amendering is gesloten, worden alle ingediende amendementen door de Besluitvormingscommissie ingedeeld in drie categorieën: (1) tekstuele amendementen, (2) amendementen die gaan over de kernpunten van het concept-verkiezingsprogramma en (3) amendementen die over de overige delen van het concept-verkiezingsprogramma gaan.

E-voting

Amendementen die in bovengenoemde 3e categorie vallen, worden door middel van e-voting aan de leden van D66 voorgelegd. Dit zal gebeuren in de periode van maandag 18 t/m dinsdag 26 februari 2019 a.s.

Na de e-voting stelt de Besluitvormingscommissie de uitslag vast. Indien meer dan 70% voor een amendement heeft gestemd, dan is het amendement aangenomen. Heeft minder dan 30% voor een amendement gestemd, dan is het amendement verworpen. Heeft meer dan 30%, maar minder dan 70% voor het amendement gestemd, dan wordt het amendement alsnog behandeld op het Congres.

Verkiezingscongres

Op zondag 10 maart 2019 wordt het concept-verkiezingsprogramma behandeld op het Congres. Alle amendementen die zijn ingedeeld in bovengenoemde 2e categorie en alle amendementen die op basis van de e-voting alsnog naar het Congres zijn doorgeleid, worden op het Congres besproken. Het verkiezingsprogramma wordt op dit Congres definitief vastgesteld.

Meer informatie

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het verkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan, neem dan contact op met de Programmacommissie via programmacommissie@d66.nl.

De gehele besluitvormingsprocedure, van indiening van amendementen tot het vaststellen van het definitieve verkiezingsprogramma, staat onder leiding van de Besluitvormingscommissie van D66. Voor meer informatie over de procedures rond het amenderen en stemmen kunt u contact opnemen met de Besluitvormingscommissie via besluitvormingscommissie@d66.nl of via 070-356 60 66.

Laatst gewijzigd op 6 november 2018