Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Europees Verkiezingsprogramma

Op zaterdag 8 december is het concept-verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen van 23 mei 2019 gepubliceerd.

Zoals altijd kunnen leden van D66 amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma. Dit kan tot maandag 21 januari 2019, 14.00 uur. Het indienen kan op de gebruikelijke manier: Via een afdelings- of regiovergadering of door 25 individuele leden. Voor het indienen van amendementen is het onderstaande formulier beschikbaar gesteld.

Klik hier om een amendement in te dienen

Let op: amendementen kunnen alleen via dit formulier worden ingediend.

Nadat de termijn voor amendering is gesloten, worden alle ingediende amendementen door de Besluitvormingscommissie ingedeeld in drie categorieën: (1) tekstuele amendementen, (2) amendementen die gaan over de kernpunten van het concept-verkiezingsprogramma en (3) amendementen die over de overige delen van het concept-verkiezingsprogramma gaan.

Handtekeningen

De besluitvormingscommissie dient op bovenstaande data je amendement ontvangen te hebben, samen met de (digitale) handtekeningen van tenminste 25 stemgerechtigde leden die het amendement steunen. Om je te helpen met het verzamelen van de handtekeningen, heeft de Besluitvormingscommissie onderstaande modelformulieren gemaakt.

Dien je het amendement in namens een ledenvergadering, dan dien je voor bovengenoemde data de (digitale) handtekeningen van de voorzitter en secretaris van de ledenvergadering te overleggen, of het proces verbaal van de besluitvorming.

Het formulier kan per mail worden gestuurd naar besluitvormingscommissie@d66.nl.

E-voting

Amendementen die in bovengenoemde 3e categorie vallen, worden door middel van e-voting aan de leden van D66 voorgelegd. Dit zal gebeuren in de periode van maandag 18 t/m dinsdag 26 februari 2019 a.s.

Na de e-voting stelt de Besluitvormingscommissie de uitslag vast. Indien meer dan 70% voor een amendement heeft gestemd, dan is het amendement aangenomen. Heeft minder dan 30% voor een amendement gestemd, dan is het amendement verworpen. Heeft meer dan 30%, maar minder dan 70% voor het amendement gestemd, dan wordt het amendement alsnog behandeld op het Congres.

Verkiezingscongres

Op zondag 10 maart 2019 wordt het concept-verkiezingsprogramma behandeld op het Congres. Alle amendementen die zijn ingedeeld in bovengenoemde 2e categorie en alle amendementen die op basis van de e-voting alsnog naar het Congres zijn doorgeleid, worden op het Congres besproken. Het verkiezingsprogramma wordt op dit Congres definitief vastgesteld.

Meer informatie

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het verkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan, neem dan contact op met de Programmacommissie via programmacommissie@d66.nl.

De gehele besluitvormingsprocedure, van indiening van amendementen tot het vaststellen van het definitieve verkiezingsprogramma, staat onder leiding van de Besluitvormingscommissie van D66. Voor meer informatie over de procedures rond het amenderen en stemmen kunt u contact opnemen met de Besluitvormingscommissie via besluitvormingscommissie@d66.nl of via 070-356 60 66.

Bekijk het verkiezingsprogramma online
Download het verkiezingsprogramma in PDF
Download het verkiezingsprogramma in PDF met regelnummers

Laatst gewijzigd op 7 januari 2019