Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures voor Besturen & Commissies Congres 106

Tijdens Congres 106 worden verschillende functionarissen verkozen. Er zijn vacatures voor het Landelijk Bestuur, de Besluitvormingscommissie, Financiële Commissie en het Geschillencollege. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de vacatures.

Leden die minimaal een half jaar lid en stemgerechtigd zijn kunnen zich kandideren. Wilt u zich kandideren? Dat kan via het digitale kandidaatstellingsformulier. Het kandidaat stellen kan tot maandag 30 oktober 2017, 14.00 uur.

Kandidaatstellingsformulier

Ondersteuningsverklaringen

Kandidaten voor Landelijk Bestuursfuncties dienen bij hun kandidaatstelling minimaal 50 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden toe te voegen. Hiervoor kan onderstaand modelformulier gebruikt worden.

Ondersteuningsverklaringen kandidaat Landelijk Bestuur

Vacatures

Landelijk Bestuurslid, portefeuille Communicatie & Campagne

Binnen het Landelijk Bestuur is er één vacature beschikbaar voor algemeen bestuurslid met portefeuille Communicatie & Campagne. Het huidige bestuurslid zit aan het einde van haar maximale termijn en is niet meer herkiesbaar.

Landelijk Bestuurslid, portefeuille Kennis & Kunde

Er is binnen het Landelijk Bestuur één vacature beschikbaar voor algemeen bestuurslid met de portefeuille Kennis & Kunde. Het huidige bestuurslid lid zit aan het eind van zijn eerste termijn en kan herkozen worden.

Besluitvormingscommissie

Er is binnen de Besluitvormingscommissie één vacature voor algemeen lid. Het huidige lid zit aan het eind van zijn eerste termijn en kan herkozen worden.

Financiële Commissie

Er is binnen de Financiële Commissie één vacature voor algemeen lid. Het huidige lid zit aan het eind van zijn eerste termijn en kan herkozen worden.

Geschillencollege

Binnen het Geschillencollege zijn er vier vacatures voor algemeen lid. Twee leden zitten aan het einde van hun eerste termijn, één lid aan haar maximale zittingstermijn en één positie was onvervuld gebleven op het congres en wordt opnieuw opengesteld.

Stichting IDI

Er is binnen Stichting IDI één vacature voor algemeen lid. Het huidige lid zit aan het eind van haar eerste termijn en kan herkozen worden.

Verkiezingen tijdens het congres

De verkiezingen op Congres 106 zijn schriftelijk. Bij binnenkomst ontvangen alle stemgerechtigde leden een stembiljet. Tot aan de lunch kan er gestemd worden. De stembussen vindt u bij de ingang van de plenaire zaal. Na sluiting van de stembus houdt de Landelijke Verkiezingscommissie een zitting en stelt zij de uitslag vast. Deze wordt rond 15.45 uur bekend gemaakt.

Er zijn in totaal 9 vacatures te vervullen. Na de opening van het congres heeft iedere kandidaat de gelegenheid om zich te presenteren. Meer informatie over de kandidaten kunt u te zijner tijd vinden in het kandidatenoverzicht in de digitale congreskrant.

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met de Landelijke Verkiezingscommissie.

 

Laatst gewijzigd op 2 oktober 2017