D66 – Volt

Partijdige kieswijzer: D66 en Volt

D66 is een sociaal-liberale partij. Wij zetten ons in voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Voor gelijke kansen door het beste onderwijs. Voor een groene economie. Voor een betaalbare woning voor iedereen. D66 is ambitieus en soms radicaal, denk maar aan onze voorstellen als Voltooid Leven, de openstelling van het huwelijk of het reguleren van de wietteelt en andere drugs. 

Om onze ambitieuze agenda nu ook echt waar te maken is nieuw leiderschap nodig. Na 10 jaar niet langer doormodderen, maar Sigrid Kaag aan het roer. Een grote partij heeft meer invloed. Daarom is het belangrijk dat D66 zo groot mogelijk wordt in de Tweede Kamer. Met een versnipperd pro-Europees geluid, zijn VVD en CDA de lachende derde.

De afgelopen jaren kreeg D66 veel voor elkaar: een Pensioenakkoord voor jong én oud, een Klimaatakkoord, een Klimaatwet en we investeerden veel geld in het onderwijs. Onze progressieve agenda zetten we graag voort in een nieuw kabinet. Volt is een nieuwe partij met een net zo pro-Europees geluid als D66. We zijn er beide van overtuigd dat voor alle grote uitdagingen van deze tijd – van klimaat tot veiligheidsbeleid, van digitaal tot migratie – Europa cruciaal is. Toch zijn er ook verschillen.

De verschillen tussen D66 en Volt

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – CU

Partijdige kieswijzer: D66 en ChristenUnie

D66 en CU hebben de afgelopen vier jaar nauw samengewerkt in de coalitie en vaak samen opgetrokken. Toch verschillen onze wereldbeelden, waarover je meer leest in deze partijdige kieswijzer.

Zo zijn D66 en CU beide voorstander van flinke vergroening. Samen kregen we in dit kabinet conservatievere partijen in de groene stand. Dankzij onze inzet kwam er een klimaatakkoord en een klimaatwet. We regelden meer geld voor het onderwijs. En we zijn allebei trots op het kinderpardon, waardoor honderden kinderen hier een veilig thuis houden. Toch zijn er ook verschillen. D66 loopt altijd voorop als het gaat om de vrijheid van het individu, vrouwenrechten en LHBTI-rechten. CU denkt juist conservatief over het recht op abortus, het levenseinde en rechten van LHBTI’ers.

De verschillen tussen D66 en ChristenUnie

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – SGP

Partijdige kieswijzer: D66 en SGP

Bij D66 staat de vrijheid van eenieder centraal, maar laten we niemand vallen. De SGP maakt juist keuzes op basis van de Bijbelse waarden. Er zijn grote verschillen, die je leest in deze partijdige kieswijzer.

Bij de SGP lijkt het soms alsof we niet in 2021 leven, maar in de jaren ’50, of zelfs nog verder terug. Zo is er in politieke organen bij de SGP in principe geen plek voor vrouwen, iets dat niet in te denken is in deze tijd. D66 komt juist op voor de gelijkheid en rechten van vrouwen. Daarnaast is de SGP voorstander van de doodstraf, iets waar D66 sinds jaar en dag fel tegenstander van is. En de SGP kiest ervoor om het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te verbieden, iets dat ingaat tegen alles waar D66 voor staat: vrijheid, gelijkheid en #liefdeisliefde.

De verschillen tussen D66 en SGP

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – PVV

Partijdige kieswijzer: D66 en PVV

De wereldbeelden van D66 en de PVV verschillen nogal. Je leest er meer over in deze partijdige kieswijzer.

D66 wil een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen alle kansen krijgt, of je nu moslim of christen bent, LHBTI’er, man, vrouw en of je nu in Amsterdam of Assen woont. Wij spreken ons altijd uit tegen racisme, ook tegen het racisme van de PVV: zij sluiten mensen met een islamitische achtergrond uit. Dat mag nooit gebeuren in ons vrije en veilige Nederland. Bovendien ontkent de PVV klimaatverandering, de grootste opgave waar we op dit moment voor staan. D66 wil de klimaatcrisis juist zo aanpakken, dat we eraan gaan verdienen. Tot slot kiest D66 voor Europese samenwerking, terwijl de PVV uit Europa wil stappen. Dat is ongelooflijk onverstandig en heel erg slecht voor onze economie. Al deze grote verschillen zorgen ervoor dat D66 en de PVV niet zullen samenwerken in een kabinet.

De verschillen tussen D66 en PVV

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – FvD

Partijdige kieswijzer: D66 en Forum voor Democratie

De verschillen tussen D66 en FvD zijn enorm. D66 spreekt zich altijd uit tegen het racisme en seksisme van FvD-voorman Baudet. Alles lees je in deze partijdige kieswijzer.

D66 is een partij die strijdt voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht je geslacht, afkomst of geaardheid. Forum en Baudet maken zich schuldig aan racisme, homofobie, vrouwen- en jodenhaat. Wij weigeren samen te werken met een partij die zich hieraan schuldig maakt en bovendien de onafhankelijkheid van onze rechtspraak ter discussie stelt, journalisten beticht van desinformatie en bevolkingsgroepen structureel wegzet en over één kam scheert.

De verschillen tussen D66 en FvD

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – SP

Partijdige kieswijzer: D66 en SP

D66 en de SP zijn allebei sociale partijen. We werken goed samen voor het allerbeste onderwijs, maar er zijn ook grote verschillen. Je leest het in deze partijdige kieswijzer.

D66 is een progressieve middenpartij, die de blik altijd richt op de toekomst en de grote vraagstukken van deze tijd: het klimaat, het onderwijs en de huizencrisis. De SP is een partij op de flank, met voorstellen die lang niet altijd haalbaar en betaalbaar zijn. We werken samen als het gaat om het aanpakken van de kansencrisis en goed onderwijs.

De verschillen tussen D66 en SP

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – Denk

Partijdige kieswijzer: D66 en Denk

DENK en D66 hebben allebei veel aandacht voor racisme en discriminatie. Want in onze samenleving mag het echt niet uitmaken waar je geboren bent, wat je huidskleur is of hoe je heet. Na alle Black Lives Matter protesten vorig jaar, is het nu tijd dat de politiek in actie komt. Daar trekken wij samen in op, maar er zijn ook verschillen. In de partijdige kieswijzer lees je meer.

Maar toch verschillen we van elkaar. Denk heeft een botte manier van omgaan met andere politici. Ze vallen andere Kamerleden vaak online aan. Dit is geen fijne manier van samenwerken. Wij zien liever dat we samen naar oplossingen zoeken, in plaats van dat politici modder naar elkaar gooien. Daar hebben mensen namelijk helemaal niets aan. Bovendien vindt Denk klimaatverandering een minder belangrijk thema, terwijl wij dit juist erg belangrijk vinden.

De verschillen tussen D66 en Denk

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – PvdA

Partijdige kieswijzer: D66 en PvdA

Net als D66 is de PvdA een sociale partij. We willen allebei gelijke kansen creëren. Dat begint voor ons bij goed onderwijs voor iedereen. Daarom schreef D66 de afgelopen jaren een uitgebreide onderwijsvisie vol plannen voor écht eerlijke kansen. We kunnen hier samen optrekken, maar er zijn ook verschillen. Je leest het in onze partijdige kieswijzer.

De PvdA is een sociaaldemocratische partij. D66 is een sociaal-liberale partij. Wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Wil je ondernemen, dan moeten regels je niet teveel in de weg zitten. Verlies je je baan, dan moet de overheid je helpen met omscholing. Is geld een reden om niet te gaan studeren, dan heb je recht op een studiebeurs.

De verschillen tussen D66 en PvdA

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – PvdD

Partijdige kieswijzer: D66 en Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zet zich in voor dierenrechten. Samen werken we aan vergroening, pakken we vervuiling aan en willen we de veestapel halveren. Toch zijn er ook verschillen, die lees je in deze partijdige kieswijzer.

Onze werkwijze verschilt nogal. Waar D66 graag inzet op samenwerking, is de PvdD activistisch. Eerlijk is eerlijk, soms slaan ze een beetje door (vissenkommen verbieden, bijvoorbeeld). Maar met hun activisme gaan ze vaak voor indirecte invloed. Wij zien liever dat we in de Tweede Kamer samenwerken aan een groene toekomst, in plaats van elkaar tegenwerken. Zo krijgen we daadwerkelijke verandering voor elkaar.

De verschillen tussen D66 en Partij voor de Dieren

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt

D66 – GroenLinks

Partijdige kieswijzer: D66 en GroenLinks

Net als D66 is GroenLinks een groene partij. Nadat D66-oprichter Hans van Mierlo de klimaatdiscussie in Nederland startte, hebben we dit thema vasthoudend op de kaart gezet. Toch zijn er ook verschillen, die lees je in de partijdige kieswijzer.

Wij werken graag samen met GroenLinks aan onze klimaatagenda. We hebben allebei de meest ambitieuze klimaatdoelen. Dat is geen luxe, maar een noodzaak. Om echt groen uit deze crisis te komen, is het wel nodig dat GroenLinks echt meedoet dit keer. Want alleen samen krijgen we progressieve doelen voor elkaar.

De verschillen tussen D66 en GroenLinks

Of start een nieuwe vergelijking

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt