Peter Schouten

Peter Schouten - Beeld: Paul van der Wal

Peter Schouten (1953) is sinds 2022 lid van de Statenfractie van D66 Overijssel. Daarvoor was hij ruim drie jaar actief als burgerlid voor de provincie. Peter volgde Kyra Selles op, die werd gekozen in de gemeenteraad van Kampen.

  • 45 jaar
  • Blaricum
  • Deventer

Hij groeide op in Blaricum, studeerde in Utrecht en Amsterdam en woonde kort in Delft. Het grootste deel van zijn werkzame leven woonde en werkte hij in Haarlem. In 2014 Peter naar Deventer: “De kinderen waren de deur uit en mijn vrouw en ik waren toe aan een nieuwe stap. Het oosten van het land hebben we altijd prachtig gevonden.”
“Ik ben eigenlijk apolitiek opgegroeid, maar wel vanuit een brede maatschappelijke interesse. Mijn ouders stemden meestal op een partij die het moeilijk had. Mijn vader voelde zich liberaal, maar de kieswijzer kwam vaak uit op GroenLinks. Ik koos voor een studie planologie en ontwikkelde al snel een eigen visie op mijn vakgebied. Als planoloog ben ik uiteraard altijd betrokken geweest bij mobiliteit (steden en wegen, etc.), het is interessant om met zaken bezig te zijn die later letterlijk terug te zien zijn op straat. Al snel kwam ik tot de conclusie dat als je iets wilt met je eigen mening, daadwerkelijk iets wilt veranderen, je de politiek in moet gaan.”

Peter is al sinds zijn studententijd lid van D66: “Het was de tijd van Jan Terlouw, eind jaren zeventig. Het ging niet heel goed met de partij en met een aantal medestudenten concludeerde ik dat dit gedachtengoed niet verloren mocht gaan. We sloten ons dan ook met elkaar aan bij D66. Het sociaalliberale sprak mij aan, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de nadruk op de zelfredzaamheid van het individu.
Jan Terlouw en Hans van Mierlo vind ik nog steeds belangrijke inspiratiebronnen. En dat geldt ook voor mijn fractiegenoot – en oud-voorzitter – Wybren Bakker. Ik vind dat hij goed met de inhoud omgaat. Bovendien heeft hij een prima gevoel voor politieke verhoudingen en publiciteit. Een voorbeeld, ook voor anderen die in een managementfunctie zitten. Het is belangrijk dat je altijd probeert iets toe te voegen. Die attitude had mijn grootvader ook. Helaas heb ik hem niet persoonlijk gekend maar hij was authentiek en vrijgevochten, zo begrijp ik uit de verhalen. Hij vond dat mensen zelf prima kunnen bepalen wat goed voor hen is en dat je je door niemand iets moet laten voorschrijven. Hij ging met een groep mensen in het verzet in de Tweede Wereldoorlog, had een eigen bedrijf en probeerde op die manier iets goeds te betekenen. Een echte inspiratiebron dus. Dat geldt ook voor wijlen Paul Kaptein, destijds fractievoorzitter in Haarlem. Ik heb veel geleerd van zijn zakenkennis, lef en de empathische manier waarop hij met mensen omging. Ook was hij de enige in de raad die geen lange verhalen schrijf. Een lijstje met trefwoorden was genoeg.”

In de gemeente Haarlem kwam ik in de fractie terecht. Ze voerden me in de wereld van het politieke spel, het omgaan met andere raadsleden, etc. En: hoe je je ‘voelhoorns’ altijd naar buiten moet richten. Een bijzondere en leerzame tijd. D66 groeide en na de volgende verkiezingen kwamen we op acht fractieleden, waarvan zeven nieuw. We werden een collegepartij met twee wethouders. Een hectische, maar boeiende periode, waarin veel gebeurde. Ik werd niet alleen fractievoorzitter, maar ook wethouder, midden in een termijn. Ik heb het altijd goed kunnen combineren met de aandacht voor mijn gezin. Maar na zes jaar wethouderschap besloot ik niet door te gaan. Ik wilde niet in de ‘opa-vertel-eens-rol’ terechtkomen.
Sinds 2006 ben ik zelfstandig adviseur. De wisselende werkplekken en eigen opdrachten verrijken mij enorm, verbreden mijn horizon en scherpen mijn kennis. Ik ben blij dat ik deze carrièremove gemaakt heb. Inmiddels ben ik formeel gepensioneerd maar zo lang het kan werk ik door.

Ik vind het mooi dat ik nu mijn steentje bij mag dragen als lid van Statenfractie. Het is een mooie mix van ervaring en nieuw elan. Vanuit mijn ‘politieke vlieguren’ hoop ik echt iets te kunnen bijdragen. Daarbij focus ik me niet speciaal op ‘mijn’ thema’s zoals het fysieke domein, maar kijk juist breder. Ik vind Overijssel een prachtige, uitdagende provincie. En veelzijdig, dankzij de wisselwerking tussen stad en platteland.
Peter is getrouwd en heeft twee uitwonende kinderen. Hij wandelt, leest en reist graag. Ook is hij vaak aan het tuinieren, samen met zijn vrouw. “Dus we hebben geen sportschool nodig,” lacht Peter.