Jaap Terpstra

Jaap Terpstra - Beeld: D66 Overijssel

 “We moeten zorgen dat Overijssel vergroent” 

  • Hilversum
  • Deventer
  • Hij/hem

Mijn naam is Jaap Terpstra en trots presenteer ik mezelf als kandidaat-statenlid voor D66 Overijssel. Ik zet me in voor waterbeheer, circulaire landbouw en biodiversiteit; een duurzame toekomst voor onze gemeenschap en voor toekomstige generaties. 

We moeten samenwerken voor een duurzaam waterbeheer en ervoor zorgen dat we ons kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Biodiversiteit is een essentieel onderdeel van ons ecosysteem, daarom moeten we ons inzetten om deze te behouden en te versterken. 
 
Als we onze landbouwpraktijken op een duurzame manier kunnen herstructureren, verkleinen we niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar vergroten we onze economische kansen. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken met verschillende partijen, waaronder boeren, bedrijven en overheden. 
 
Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons leven en onze regio. Ik wil deze dan ook ondersteunen in onze provincie. Ik geloof dat cultuur onze identiteit en geschiedenis behoudt en versterkt en bijdraagt aan een gezonde en levendige samenleving. 
 
Ten slotte streef ik naar gezonde financiën, zodat we onze taken en verantwoordelijkheden als provincie goed uit kunnen voeren en kunnen investeren in de toekomst van onze regio. Dat betekent een transparante en verantwoordelijke begroting en financiële planning, waarbij we rekening houden met de belangen van de inwoners van Overijssel.