Fred Vermeulen

Fred Vermeulen - Beeld: D66 Overijssel

“Samen bouwen aan de toekomst van onze mooie provincie”

Onze provincie staat voor grote opgaven. Op het gebied van werk, wonen en klimaatverandering. Uitdagingen waar wij samen de komende jaren een antwoord op moeten vinden. 

Hoe houden wij onze provincie leefbaar? Hoe zorgen wij voor betaalbare woonruimte voor onze jeugd? Voor voldoende werk in onze provincie? Maar ook: hoe voorkomen wij dat dit ten koste gaat van onze natuur?   
 
Vragen waar ik mij samen met de andere statenleden voor wil inzetten. Daarbij vind ik de binding met de inwoners van Overijssel, zowel stad als platteland, belangrijk. Door actief, open en transparant met elkaar in gesprek te gaan én te blijven, bouwen we samen verder aan de toekomst van onze mooie provincie. 
 
D66 heeft zich altijd volop ingezet voor onze provincie. Dat werk zetten wij graag met samen met u voort.  
 
Stop stilstand. Stem vooruit.