Arjen Schuiling

Arjen Schuiling - Beeld: D66 Overijssel

“Verbinding met iedereen”

In deze tijd van polarisatie moeten we juist naar verbinding zoeken. Praat niet over elkaar, maar met elkaar. Met iedereen, sluit niemand uit! En doe dat met wederzijds respect voor afwijkende standpunten. 

Transparantie is van ultiem belang. Alleen dan synchroniseren we de wederzijdse agenda’s en kunnen we tot een besluit komen. Besluiten die hard nodig zijn in onze provincie Overijssel, om de belangrijke opgaves waarvoor wij allen staan het hoofd te kunnen bieden. 
 
De politieke arena op provinciaal niveau, dus in ons eigen Overijssel, is een hele belangrijke schakel tussen het rijk en de gemeenten. De – vaak letterlijke – vertaalslag van Den Haag naar onze dorpen en steden. Hoe kan die ingewikkelde regelgeving op regionaal en lokaal niveau uitgevoerd worden? Dat zijn moeilijke puzzelstukken, die ik graag samen met al mijn mede Statenleden wil leggen om tot een nog mooier Overijssel te komen. 
 
Stop stilstand, stem vooruit!