Marvin Kling

Beeld: D66

Iedereen moet toegang hebben tot cultuur, muziek en sport!

Mijn naam is Marvin Kling en ik ben 25 jaar. Ik ben een geboren Ossenaar en ben opgegroeid in de wijk Vlashoek. Ik heb aan ROC de Leijgraaf de middelbare hotelschool afgerond en op veel plaatsen in de Osse horeca gewerkt. Nu in 2018, zit ik het laatste jaar van de opleiding accountancy aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ik zit bij D66 omdat ik geloof dat goed onderwijs de weg vrij maakt naar gelijke kansen.
Onderwijs moet niet alleen over kennis gaan. Op school moet ruimte zijn voor creativiteit, cultuur, ondernemerschap en het bewust worden van de eigen kwaliteiten. Scholen, de Osse ondernemers en de gemeente moeten nog meer dan nu samen werken om kennis en nieuwe technologieën te delen om zo leerlingen en studenten optimaal voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt.

We mogen zeker de vakopleidingen niet vergeten, dat houdt allereerst in dat we moeten investeren in voldoende stageplaatsen, maar er ook voor moeten zorgen dat de kennis van onze vakmensen op peil blijft. De ontwikkelingen gaan snel, daar heeft de ICT’er, de loodgieter maar ook de verzorgende in het verzorgingstehuis mee te maken.

Iedereen moet toegang hebben tot cultuur, muziek en sport.
Iedereen moet de kansen kunnen grijpen die hem of haar gelukkig maken. Mantelzorg, carrière, zorgen voor een gezin, studeren of kunst creëren dat mag je zelf kiezen.
In de gemeente Oss wil ik me er voor inzetten dat iedereen gelijke kansen krijgt op geluk je afkomst of je opleiding mag niet uitmaken.

Ik wil me er hard voor maken dat mensen die hulp vragen ook echt hulp krijgen. In het (passend) onderwijs, in een breed cultuuraanbod, in een ondernemende samenleving met aan de zijkant een toegankelijke politiek die aanspreekbaar is, die luistert, meedenkt over oplossingen en mogelijke hulp. Een overheid die je helpt als je om hulp vraagt.
Ik wil investeren in: Een HBO voor innovatie en ondernemerschap Daar horen betaalbare (studenten)woningen bij en een goed bereikbaar Oss.