Henriette Renders

Beeld: D66

Ieder van ons doet er toe!

Mijn naam is Henriëtte Renders, ik sta als nr 25 op de kieslijst en ben daarmee de lijstduwer van D66. Ik heb mij als raadslid 8 jaar lang ingezet voor cultuur, cultuureducatie, onderwijs, zorg voor jong en oud, armoedebeleid, (religieus) erfgoed en andere onderwerpen binnen het sociale domein.


Sinds 18 jaar woon ik met veel plezier in Ravenstein, gemeente Oss. In maart 2018 ben ik 3,5 jaar werkzaam als raadslid. Mijn taak als volksvertegenwoordiger voer ik met veel motivatie en passie uit. Naast mijn expertise en kennis op het gebied van kunst, cultuur, onderwijs en cultureel erfgoed heb ik me verdiept in het gehele Sociale Domein. Samen met andere leden heb ik me bijvoorbeeld de ingewikkelde WMO-materie eigen kunnen maken. Schrijnende wachtlijsten bij Jeugdzorg, de problemen bij huishoudelijke hulp en de wijkverpleging bij ouderen hebben onze volle aandacht. Wat nodig is, is een betere manier van organiseren: klein en dichtbij de inwoners en zonder overbodige regels en administratie.

Met aandacht voor het kind…..wat ben ik blij dat het ons gelukt is voor ieder kind t/m 2019, extra geld beschikbaar te stellen voor cultuureducatie onder schooltijd. D66 wil dat alle kinderen uit de gemeente Oss mee kunnen doen en de kans krijgen zich te ontwikkelen door middel van deelname aan kunst, cultuur- en sportactiviteiten.

Armoedebeleid heeft onze volle aandacht. Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld en andere potjes helpen hierbij. Wij willen één aanspreekpunt zodat onze inwoners gemakkelijk de weg naar diverse financiële tegemoetkomingen t.a.v. de verschillende activiteiten kunnen vinden.

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke onderwerpen waar ik me voor inzet, nu en in de volgende raadsperiode! Ik heb nog veel te doen. Daarom vraag ik uw stem!

Wilt u meer weten over D66 afdeling Oss?
Zie het D66- verkiezingsprogramma 2022-2026 op: www.d66.nl/oss

Henriëtte Renders, raadslid, woordvoerder Sociaal Domein.

Ik wil investeren in: Een gemeente die anders is georganiseerd. Klein en dichtbij en waar iedereen mee kan doen!