Eerste Kamerfractie

D66 heeft sinds juni 2015 tien leden in de Eerste Kamer. Thom de Graaf is de fractievoorzitter.

Thom de Graaf

Thom de Graaf

Fractievoorzitter | Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Defensie, Europa, Immigratie & Asiel

Hans Engels

Hans Engels

Vice-fractievoorzitter | Binnenlandse Zaken, Justitie, Koninkrijksrelaties

Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan

Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Henriëtte Prast

Henriëtte Prast

Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Annelien Bredenoord

Annelien Bredenoord

Fractiesecretaris | Volksgezondheid, Privacy, Databescherming, Justitie

Joris Backer

Joris Backer

Europa, Financiën, Justitie

Paul Schnabel

Paul Schnabel

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn, Economische Zaken

Petra Stienen

Petra Stienen

Immigratie & Asiel, Defensie & Ontwikkelingssamenwerking, Milieu

Henk Pijlman

Henk Pijlman

Onderwijs, Woningmarkt, Ruimtelijke Ordening, Energiebeleid, Duurzaamheid

Herman Schaper

Herman Schaper

Buitenlandse Zaken, Defensie & Ontwikkelingssamenwerking, Europa, Verkeer & Vervoer