Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Opzeggen

Uiteraard vinden wij het ontzettend jammer dat u overweegt om uw lidmaatschap op te zeggen. D66 is afhankelijk van haar leden voor financiële steun en vrijwilligerswerk. Wij willen graag leren van uw ervaringen en uw redenen om op te zeggen. Daarom hebben we hieronder een aantal vragen opgesteld. Wij hopen dat u deze zoveel mogelijk wilt invullen. Verder vragen wij een aantal persoonlijke gegevens om te verzekeren dat wij de juiste persoon aanschrijven.

Andere manieren van opzeggen

Opzeggen dient u te voltooien via het bovenstaande uitschrijfformulier, omdat wij graag willen leren van uw ervaringen en uw redenen om op te zeggen. Het is ook mogelijk om uw lidmaatschap op te zeggen door een ondertekende brief te sturen aan de ledenadministratie, waarin u aangeeft dat u het lidmaatschap van D66 wilt opzeggen.

Wij verzoeken u om in uw brief uw naam, adres, woonplaats en reden van de opzegging te vermelden. Uw brief ter opzegging kunt u sturen aan het volgende postadres:

Landelijk Bureau D66
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 660
2501 CR Den Haag

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2015