Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 december 2016

Opinie Vera Bergkamp over intensieve kindzorg

“Er zijn problemen rondom de intensieve kindzorg. Ouders van kinderen met een complexe intensieve zorgvraag weten niet bij welk loket ze terecht kunnen en er zijn te weinig kinderverpleegkundigen om thuis ook zorg te kunnen bieden.” Lees het opiniestuk van D66-Kamerlid Vera Bergkamp dat op Zorgvisie staat.

Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over intensieve kindzorg. Bergkamp hoopt dat staatssecretaris Van Rijn daarna actie gaat ondernemen. ‘Ik wil twee onderwerpen aankaarten bij de staatssecretaris. Ten eerste is er een tekort aan kinderverpleegkundigen. Per jaar hebben ongeveer 500.000 kinderen zorg nodig’, zegt Berkamp, die ziet dat er, net als in de verpleeghuiszorg, in de intensieve kindzorg een verschuiving plaatsvindt van intramurale naar zorg thuis. ‘We willen dat kinderen zo kort mogelijk in het ziekenhuis verblijven. Dan moeten we er wel voor zorgen dat de zorg thuis goed geregeld is, dus dat er genoeg kinderverpleegkundigen zijn om zorg te leveren.’

Opleidingsplaatsen voor intensieve kindzorg

Volgens Bergkamp zijn er te weinig kinderverpleegkundigen doordat er te weinig opleidingsplaatsen voor zijn. ‘Ziekenhuizen hebben opleidingsplaatsen, maar die willen natuurlijk ook goede kinderverpleegkundigen op de werkvloer hebben. Daardoor zijn er te weinig verpleegkundigen die extramurale kindzorg kunnen leveren. Er worden wel wijkverpleegkundigen ingezet om dit gat te vullen, maar dat leidt ertoe dat er te weinig wijkverpleegkundigen zijn voor andere taken.’ Bergkamp wil dat Van Rijn met een actieplan aan de slag gaat om meer opleidingsplaatsen voor kinderverpleegkundigen te realiseren. ‘Als we nu niks doen, wordt het probleem alleen maar groter.’

Hete aardappel doorschuiven

Daarnaast kaart het Kamerlid een onderwerp aan waar ze al langer mee bezig is: de afbakening van persoonlijke verzorging in de intensieve kindzorg. Eerder trokken Ieder(in) en de VGN aan de bel omdat ouders van ernstig zieke en zwaar gehandicapte kinderen heen en weer worden gestuurd tussen Jeugdwet, Wlz en Zvw. ‘Er moet opheldering komen, want als je kind ernstig ziek is, is het fijn als je voor alles zo veel mogelijk bij één loket terecht kunt’, vindt Bergkamp. ‘Maar Van Rijn zou daar dit jaar onderzoek naar doen. Nu zegt hij dat het pas in 2017 kan en dat er in 2018 iets kan worden veranderd. Wat mij betreft moeten de kinderen met een complexe intensieve zorgvraag die een somatische grondslag heeft in de Zvw worden geschaard. Er ontstaan nu schotten, valt de zorg onder de Jeugdwet, Wlz of Zwv? Terwijl je wilt dat ouders hier geen last van hebben, het is al vreselijk genoeg dat je kind ernstig ziek is. Ik denk dat veel Kamerleden het met me eens zijn dat somatische intensieve kindzorg in de Zvw moet. Van Rijn moet een logische indeling maken, maar nu schuift hij de hete aardappel steeds door.’