Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 februari 2017

Opinie: Tijd om te kiezen

Lees hier het opiniestuk van Marty Smits, oud-voorzitter van de Permanente Programmacommissie van D66. Want voor mensen die geloven in vrijheid, in gelijkheid van kansen voor iedereen ongeacht achtergrond, is het tijd om op te staan.

Wie een Brexit voor ondenkbaar hield, wie dacht dat Trump nooit president van de Verenigde Staten kon worden en wie er stellig van overtuigd is dat we in Nederland niet opnieuw een regering met Wilders kunnen krijgen: think again. Wat door velen voor onmogelijk werd gehouden, blijkt plotseling een reëel risico.

Twintig, vijfentwintig jaar geleden was alles anders. Mijn generatie is politiek bewust geworden in de jaren ’90. Een periode waarin iedereen het er over eens leek te zijn dat een pad naar meer welvaart en mogelijkheden voor allen was ingeslagen. Economisch ging het ons land voor de wind. Individuele vrijheden werden gestaag uitgebreid in democratieën en succesvol bevochten op autocratische regimes. Grenzen werden geslecht. We zouden steeds meer naar elkaar toegroeien. De liberale democratie stond aan het eind van de geschiedenis.

Maar in het comfort van deze consensus maakte zich ook een tevredenheid van ons meester. Veel mensen in mijn omgeving vonden de politiek iets voor beroepspolitici, hoogstens een bijzaak. Ze plukten de vruchten van de liberale democratie, maar voelde niet de urgentie om zich er actief voor in te zetten.

Het bleek stilte voor de storm. Toen Fortuyn een deel van die consensus ter discussie stelde, was de algehele verwachting dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. Toen Geert Wilders zich afsplitste van de VVD en met de nieuw gevormde PVV zetels in de wacht sleepte, heerste dezelfde overtuiging.

Inmiddels is het eind 2016 en weten we beter: de liberale democratie staat overal ter discussie. Verworvenheden verdedigen zichzelf niet. Ze kunnen niet bestaan zonder mensen die ze met volle overtuiging beschermen tegen hen die er het slechtste mee voor hebben. Gelukkig zijn de mensen die overtuigd zijn van de waarde van kansengelijkheid, tolerantie en internationale samenwerking nog steeds met velen en zelfs in de meerderheid. En vinden we hen in alle delen van de samenleving, in elke buurt, opleidingsniveau of inkomen. En dat is maar goed ook. In deze tijden kunnen de verworvenheden niet zonder politiek engagement van mensen.

Toch is politiek engagement vaak nog ver te zoeken in Nederland. Dat begint met stemmen. Bij de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten, die de samenstelling van de senaat bepalen, was de opkomst minder dan 50%. Niet komen opdagen kan funest zijn, en dat hebben we geweten ook. Trump werd gekozen omdat Democraten thuisbleven. De Brexit kwam er, omdat Britse jongeren – overwegend pro-Europees – thuis bleven.

Wat nodig is, is dat mensen zich actief in hun eigen kring uitspreken. Of zelf de politiek in gaan. Want slechts 2 procent van de bevolking is lid van een politieke partij. En dat percentage zakt nog steeds.

De komende verkiezingen gaan niet over een procent staatsschuld meer of minder of versterking van de koopkracht. Nee, we staan voor een politieke waterscheiding.  Politiek is te belangrijk om alleen aan anderen over te laten.

Wie gelooft dat Nederlanders samen sterker staan, en wie gelooft dat vooruitgang mogelijk is, kan het zich niet langer veroorloven aan de zijlijn te blijven staan. Voor mensen die geloven in vrijheid, in gelijkheid van kansen voor iedereen ongeacht achtergrond, is het tijd om op te staan. En tijd voor het besef dat kiezen betekent: je inzetten voor waar je in gelooft. Dit is geen partijpolitiek pleidooi. Mensen hoeven niet per se lid te worden van D66. Het gaat me erom dat mensen zich met de politiek gaan bemoeien of dat voor de VVD of SP is, vind ik van ondergeschikt belang. Want het is de hoogste tijd. De tegenkrachten zijn al op volle sterkte. Maar als alle jongeren en werkenden zich oprichten, zich uitspreken, gaan stemmen, dan winnen vrijheid en democratie.

Marty Smits (1972) was lid van het Landelijk Bestuur van D66 van 2007 tot 2014 en schreef als voorzitter van de Permanente Programma Commissie van D66 van 2012 tot 2016 aan verscheidene verkiezingsprogramma’s.