Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 augustus 2018

Opinie: Schrik studenten niet af met feitenvrije verhalen

Stop met het afschrikken van studenten met feitenvrije verhalen. Lees het opiniestuk van Paul van Meenen hier.

Sommige mensen zeggen weleens dat feiten niet in de weg moeten staan van een goed verhaal. Een mooi voorbeeld hiervan is het ‘nieuws’ van deze week dat alle beloftes van het leenstelsel zouden zijn gebroken. Dat is pertinent niet waar. Ik vind het belangrijk om dit verhaal nu direct te ontkrachten, omdat zo onterecht studenten angst wordt aangejaagd. Juist in een periode dat veel studenten beginnen aan hun studie is dat een slechte zaak.

Uit onderzoek blijkt dat oud-studenten een lagere of zelfs geen hypotheek kunnen krijgen. Ten onrechte wordt hier gesteld dat dit komt door het studievoorschot. Het studievoorschot is ingevoerd in 2015. Dit onderzoek betreft dus vrijwel uitsluitend oud-studenten die vallen onder het oude leenstelsel. Sterker nog: met het studievoorschot wordt het juist makkelijker voor mensen met een studieschuld om een hypotheek te krijgen. Onder andere omdat met het nieuwe studievoorschot de afbetalingstermijn 35 jaar is in plaats van 15 jaar. Daardoor zijn de maandlasten véél lager, en kunnen mensen dus een hogere hypotheek afsluiten. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wijst er overigens terecht op dat banken hun afspraken moeten nakomen in hoe ze omgaan met studieschulden en hypotheken. D66 wil dat de minister de banken tot de orde roept. Afspraak is afspraak.

De investering tot 1 miljard euro extra per jaar vanuit het studievoorschot is een harde belofte en staat structureel vast vanaf 2025. Ja, voor de laatste 200 miljoen euro moeten er nog afspraken gemaakt worden met het openbaar vervoer. Het voert wat ver om hier in de details te treden, maar het maken van die afspraken wil tot nu toe nog niet erg vlotten. Maar dat geld zal er komen, linksom of rechtsom. Want onderwijsgeld moet zoveel mogelijk bij studenten en docenten terechtkomen. Dat is de afspraak en dat moet uiterlijk in 2025 geregeld zijn. Dus er is nog tijd. En als het niet lukt met het ov, dan moet het geld ergens anders vandaan komen. Daar sta ik voor. Maar nu liggen de extra investeringen op schema.

Dit kabinet investeert daar bovenop nog eens 1,9 miljard euro extra per jaar in het onderwijs. Onder andere specifiek in het hoger onderwijs door halvering van het collegegeld voor het eerste studiejaar. Daarnaast heeft D66 ervoor gezorgd dat studenten (en docenten) instemmingsrecht hebben op de begroting zodat ze meebeslissen waar het onderwijsgeld aan wordt uitgegeven: meer docenten, meer begeleiding, kleinere groepen, noem maar op.

D66 zou nooit instemmen met een stelsel dat de kansen voor jonge mensen vermindert. En ik denk dat ik hetzelfde kan zeggen van GroenLinks en PvdA, die samen met D66 en VVD het studievoorschot hebben ingevoerd. Juist om studeren voor iedereen mogelijk te maken is de aanvullende beurs flink verhoogd: als je bijvoorbeeld uit een bijstandsgezin komt en je wil gaan studeren, dan krijg je onder het nieuwe studievoorschot een hogere beurs (die je dus niet hoeft terug te betalen) dan onder het oude leenstelsel.

Laten we dan goed kijken naar waarom sommige mensen niet gaan studeren. Het onderzoek laat zien dat havoleerlingen uit een bijstandsgezin iets minder vaak gaan studeren maar vwo-leerlingen juist vaker.

Waarom is dat? Dat ligt aan het vooraf uitsluiten van mensen via selectie aan de poort waarbij universiteiten al kijken naar wat voor cv je hebt opgebouwd in je middelbare schooltijd, of je een uitgebreide motivatiebrief kunt schrijven (heeft je moeder dat helemaal zelf geschreven?;-) Juist kinderen met ouders die niet hebben gestudeerd, haken daardoor sneller af.

Men heeft het over leenangst, waardoor mensen niet gaan studeren. En het is ronduit slecht en kwalijk dat partijen, waaronder de SP, juist deze groep mensen met weinig geld onterecht angst blijft aanpraten om te gaan studeren. Natuurlijk moet je altijd kritisch blijven en niet lukraak geld lenen. Maar het studievoorschot is een sociaal leenstelsel. De voorwaarden om terug te betalen zijn uiterst soepel. 5.000 euro lenen kost later maximaal 18 euro per maand aan rente en aflossing; 10.000 euro maximaal 36 euro per maand etc. Dat zijn de feiten.

Als onverhoopt blijkt dat er toch jongeren zijn die niet gaan studeren door het studievoorschot, dan moeten we daar direct wat aan doen. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Maar nu worden aankomende studenten en ouders ten onrechte, met feitenvrije verhalen, bang gemaakt. Dat staat de toekomst van jonge mensen in de weg. En dat laat ik niet gebeuren: want ik ben docent geworden om te vechten voor kansen voor jonge mensen, en om precies diezelfde reden ben ik politicus geworden.

Thema

Onderwijs

De kracht van Nederland ligt in kennis en innovatie. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 vecht voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. Voor iedereen. Geef onderwijs de kwaliteit en aandacht die het verdient!

Lees meer