Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

Opinie: Het regeerakkoord ademt digitalisering

Lees het opiniestuk van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven over digitalisering in het regeerakkoord dat vandaag in Het Financieele Dagblad staat.

In het sombere betoog van Axel Arnbak in het FD van 2 november wordt gesuggereerd dat Rutte III het digitale onderspit delft. Ook Annet Aris toont zich in haar column van afgelopen zaterdag enigszins kritisch. Terwijl het nieuwe kabinet dankzij de inzet van D66 digitalisering niet alleen op de agenda heeft staan, maar ook concrete plannen maakt. Voor het eerst in de geschiedenis is digitalisering prioriteit van het kabinet. Het digitale glas is niet halfleeg, maar zelfs tot de rand gevuld!

Het is goed dat mensen mij scherp houden op de digitale ambities van dit kabinet. Maar als Axel Arnbak zegt dat het Regeerakkoord “nauwelijks een visie op de toekomst van de informatiesamenleving” heeft, dan heeft hij het regeerakkoord niet gelezen. Of hij wil het simpelweg niet weten. Laten we elkaar niet de put in praten. D66 zet stevig in op vooruitgang voor digitalisering, privacy en cybersecurity.

De werkelijkheid van het regeerakkoord is namelijk dat het kabinet Rutte III actief inspeelt op de kansen en bedreigingen van digitalisering. Er wordt 400 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, met veel aandacht voor digitalisering en cybersecurity. Bovendien komen er proeftuinen voor digitale technologieën als drones en zelfrijdende auto’s. We stimuleren startups, kinderen leren digitale vaardigheden op school en we verbeteren digitale dienstverlening van de overheid.

Nog ambitieuzer is de aanpak van digitale risico’s. Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt verdubbeld. Er is dus meer geld voor de toezichthouder om onze privacy te beschermen. Op het vlak van mededinging, waar grote internationale tech-bedrijven steeds dominanter worden, zorgt dit kabinet ervoor dat de Autoriteit Consument en Markt een speciaal team voor digitale mededinging krijgt. Daarmee voorkomen we dat deze bedrijven hun macht misbruiken.

Voor cyberveiligheid maakt dit kabinet 95 miljoen euro vrij. Daarmee investeren we in kennis bij opsporingsdiensten. En we versterken ook ons digitaal buitenlandbeleid om wereldwijd digitale burgerrechten te bevorderen. Op die manier blijven we op dit gebied internationaal koploper. Daarnaast zet dit kabinet zich in om de veiligheid van apparaten die op internet zijn aangesloten te verbeteren en worden de campagnes voor digitale veiligheid verbeterd.

Natuurlijk heeft Arnbak gelijk dat de vier coalitiepartijen het niet overal met elkaar eens zijn. Toch is D66 er in geslaagd haar stempel op digitale hangijzers te drukken. De afgelopen jaren heeft D66 er vanuit de oppositie alles aan gedaan om wetten op digitaal vlak te verbeteren. Tijdens de wetbehandelingen liepen we steevast tegen ruime Kamermeerderheden aan. Daardoor hebben vele wijzigingen die D66 heeft voorgesteld het niet gehaald. We waren daarom genoodzaakt om tegen de wetten te stemmen.

Ondanks een coalitie van drie voorstanders van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en Wet computercriminaliteit III (CC3) is het ons gelukt deze op cruciale punten in het regeerakkoord aan te passen. Zo is bij de Wiv onze zorg weggenomen dat onschuldige mensen zomaar op grote schaal afgetapt kunnen worden. Door D66 wordt dus het zogenaamde ‘sleepnet’ uit de wet gehaald. Bovendien vindt de evaluatie van de wet vervroegd plaats. Dus als de wet toch niet goed werkt, wordt hij versneld aangepast.

Bij de Wet Computercriminaliteit 3 (CC3) was D66 kritisch op het inkopen van kwetsbaarheden in software om verdachten op te sporen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de politie deze software niet zomaar mag inkopen. Want buitenlandse overheden en criminelen kunnen deze kwetsbaarheden ook gebruiken om in te breken in onze computers thuis. D66 vindt dat deze gaten juist gedicht moeten worden. We gaan daarom eerst van minder schadelijke alternatieven gebruik maken.

Kortom, met schone handen langs de zijlijn staan is niet aan mij besteed. Dan was er aan de Wiv en CC3 helemaal niets veranderd. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

Laten we samen, op een positieve manier en zelfverzekerd over onze mogelijkheden, de digitale agenda verder brengen. Volg ons daarbij kritisch, maar laten we aan dezelfde kant van het touw blijven trekken.