Fractievergadering

Beeld: ConnyvS

Eerste vergadering van nieuw gekozen fractie

De fractie van D66 Noord-Holland overlegt in het fractiehuis in Haarlem