Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 maart 2014

Noodzaak gemeenten beschermen privacy inwoners

D66-Kamerlid Gerard Schouw wil dat gemeenten de privacy van haar inwoners beter beschermt. Die staat namelijk onder druk doordat steeds meer activiteiten van de gemeenten raken aan die privacy. Denk aan de inzet van drones, toenemend cameratoezicht en het uitwisselen van parkeergegevens met de belastingdienst. Schouw: “Gemeenten kunnen een rol spelen bij het beschermen van de privacy van haar inwoners. Steeds meer van haar activiteiten raken aan die privacy en daarom is het van belang dat zij waarborgen inbouwen om die schending van privacy te voorkomen.” 

Waarborgen

Gemeenten zouden een privacy handvest moeten opstellen waarin afspraken worden gemaakt die de privacy van haar inwoners moet beschermen. Zo wil D66 dat vastgelegd wordt dat privacygevoelige informatie zorgvuldig wordt bewerkt en beveiligd, er regels komen over wie inzage krijgt in de Gemeentelijke Basisadministratie, er een privacy functionaris wordt aangesteld en burgers het recht krijgen om hun gegevens te laten verwijderen. Maar ook ligt er een belangrijke taak bij de gemeenteraad om te controleren of de toepassing van privacy schendende middelen juist gebeurt. Zo moet de burgemeester de raad bijvoorbeeld altijd informeren over de inzet van drones.

Grote steden

De D66 fracties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht omarmen dit plan en zullen zich hier hard voor maken tijdens de komende collegeonderhandelingen na de verkiezingen 19 maart as. Schouw: “De D66-lijsttrekkers in de vier grootste steden, Jan Paternotte, Salima Belhaj, Ingrid van Engelshoven en Klaas Verschuure willen het voorbeeld geven. Maar we gaan ervan uit dat dit navolging gaat krijgen in een groot aantal andere gemeenten in Nederland.”

De uitgangspunten voor het Privacy Handvest:

 1. Privacygevoelige informatie zorgvuldig verwerkt en beveiligd:
  Alle privacygevoelige informatie waarover de gemeente beschikt wordt behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Toegang tot een veilige website:
  Toegang tot een veilige website waarop persoonsgegevens alleen na toestemming van burgers en beveiligd worden opgeslagen en worden beschermd tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking.
 3. Regels over wie inzage kunnen krijgen in het GBA:
  Regels over wie inzage kunnen krijgen in het GBA en burgers worden geïnformeerd indien hun persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden;
 4. Maatregelen om persoonsgegevens definitief te verwijderen:
  Maatregelen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.
 5. De mogelijkheid om te allen tijde inzage te verkrijgen:
  Burgers krijgen de mogelijkheid om te allen tijde in te zien welke persoonsgegevens de gemeente over hen heeft verzameld en deze informatie binnen vier weken na ontvangst van een inzage-verzoek te doen ontvangen.
 6. Persoonsgegevens kunnen worden verwijderd of gecorrigeerd:
  Burgers krijgen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens door de gemeente te laten verwijderen of corrigeren.
 7. Een gemeentelijk privacy functionaris:
  De gemeente wijst een privacy functionaris aan die jaarlijks aan het college en aan de raad rapporteert over hoe het met privacybescherming door de gemeente gesteld is;
 8. Afspraken met de gemeenteraad over controle:
  Afspraken met de gemeenteraad over controle op de toepassing van privacy schendende middelen in het publieke domein zoals bijvoorbeeld drones, cameratoezicht, inzage in parkeergegevens. De burgemeester meldt bijvoorbeeld vooraf aan de gemeenteraad wanneer een middel zoals de drone boven de gemeente wordt ingezet.