Britt Jennissen

Beeld: D66 Nijmegen

Britt is dé cultuurkandidaat op onze lijst. Werkzaam in het erfgoed, kartrekker voor cultuurbeleid binnen de Jonge Democraten en bovenal liefhebber. Zij wil zich als raadslid inzetten voor de Nijmeegse cultuur en jonge makers in het bijzonder.

  • 29 jaar
  • Nijmegen
  • Zij/haar

Twee jaar geleden kreeg mijn partner een burn-out. Van dichtbij heb ik gezien hoe je leven als een kaartenhuis in elkaar kan storten. Ik dacht toen vaak: “Wat als hij geen vangnet had gehad? Wie hielp hem dan?”. Tegelijkertijd ontstond de corona crisis. In mijn werkveld, de culturele sector, zie ik hoe zwaar zelfstandigen en culturele organisaties het nu hebben. Om ervoor te zorgen dat cultuur in Nijmegen ook in de toekomst een plek blijft houden, ga ik mij hard maken voor het herstel van deze sector. Nijmegen moet weer een krachtige, levendige, culturele stad worden die naar haar inwoners blijft luisteren en waar nodig hulp biedt.

Meer kansen voor cultuur en erfgoed

De afgelopen jaren waren zwaar voor de cultuursector. Veel makers kwamen zonder mogelijkheden om te produceren te zitten, en dus zonder inkomen. Maar ook daarvoor was kunst en cultuur al een ondergeschoven kindje in Nijmegen. In vergelijking met andere steden geven wij relatief erg weinig uit aan cultuur. Britt wil daar verandering in brengen. Cultuur moet een hoofdzaak worden. Bovenal wil ze dat jonge makers de (financiële) steun krijgen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen en hun carrière op te bouwen. Die kansen voor cultuur horen bij Nijmegen.

Meer aandacht voor mentale gezondheid

Britt maakte van dichtbij mee hoe snel iemand mentaal in de knel kan komen. Nog altijd is het lastig om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Er rust een taboe op. Dit taboe wil zij doorbreken. Niet alleen bij mensen die in zwaar weer verkeren, maar juist ook onder jongeren, studenten en alle anderen die soms een steuntje in de rug nodig hebben. Dat is namelijk heel normaal.