Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Meedoen in regio en afdeling

Met uw lidmaatschap bent u nu ook op provinciaal en regionaal niveau lid geworden van D66. Dit noemen wij de ‘regio’ en de ‘afdeling’. Uw regio en afdeling organiseren talloze activiteiten bij u in de buurt. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd!

Afdeling

De grenzen van een afdeling vallen samen met die van één of meerdere gemeenten. Elke afdeling heeft haar eigen bestuur. Het afdelingsbestuur vormt het organisatorische hart van de afdeling en bestaat uit minstens drie leden. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn één maal opnieuw herkiesbaar. In totaal kan men dus maximaal zes jaar aaneengesloten bestuurslid zijn.

Regio

De grenzen van een regio komen overeen met de provinciegrenzen. Elke regio heeft haar eigen bestuur. Zij is verantwoordelijk voor dezelfde taken op regionaal niveau als het afdelingsbestuur op lokaal niveau. Daar komt nog een belangrijke rol bij: zij ondersteunt de tot de regio behorende afdelingen.

Activiteiten

Uw regio en afdeling organiseren talloze activiteiten bij u in de buurt. Dat kunnen politieke cafés, borrels of bijvoorbeeld debattoernooien zijn. U kunt ook deelnemen aan vergaderingen, werkbezoeken, congressen, seminars en workshops. Op regiocongressen beslist u bovendien over de koers in uw provincie. Een mooi moment om mede D66’ers te ontmoeten!

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2015