Nieuw leiderschap: banen en economie

“Wij investeren in vaste banen, voor mensen én en de economie”

Sigrid Kaag – Foto: Jeroen Mooijman

We zijn minder één land dan voorheen. De afgelopen tien jaar was een periode die ons land heel rijk heeft gemaakt. Dat heeft sommigen veel gebracht. Maar anderen maar weinig. Of zelfs niks. Deze verschillen worden almaar groter. Economisch. Sociaal. Cultureel.

Begin dit jaar leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlandse economie. Nu is alles anders. Mensen verliezen hun baan, zelfstandigen zitten zonder opdrachten, jonge mensen vinden moeilijk hun eerste baan.

Het aantal werkenden met burn-outklachten is opgelopen tot één op de zes. Achter die cijfers zitten mensen. Mensen die minimaal één nacht per week slecht slapen, omdat ze zich zorgen maken over later.

De ongelijkheid groeit. Het opleidingsniveau van je ouders is, veel meer dan vroeger, bepalend voor je toekomst. En wie toevallig goed is met programmeren wordt rijkelijk beloond, wie waardevol werk doet voor de samenleving als vuilnisman of vakkenvuller, komt nauwelijks vooruit.

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar onze economie is. We overleven dit, maar het gaat ook over de keuzes die we daarna maken.

Wat we nodig hebben is moed. Moed die we kunnen putten buiten onze landsgrenzen, uit de verkiezing van Joe Biden en Kamala Harris. Moed die voor het oprapen ligt in ons verleden. Moed om klimaatverandering zo radicaal aan te pakken, dat we eraan gaan verdienen.

“Het is hoog tijd om echt te investeren in een moderne, eerlijke, schone en open economie. Daar is moed voor nodig. Dat betaalt zich in de toekomst terug.”

— Sigrid Kaag

Ons ideaal

We moeten investeren in publiek werk, het werk dat ons samenleven mogelijk maakt. Want niemand kan leven van waardering alleen. Dat weten we. Maar we kunnen de problemen ook niet alleen afdoen met een salarisverhoging.

Er moet een einde komen aan strikte voorschriften uit de torens van Den Haag, waardoor er bijna meer tijd gaat zitten in gedetailleerde verantwoording dan waar het echt om gaat.

Kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven dragen meer bij aan de samenleving dan ze er ooit van zullen vragen. Hun belang voor de economie is evident. Ze voorzien in banen. Laten we die helden van de economie helpen met minder regels en meer continuïteit in beleid. Laten we hen waarderen met minder woorden en meer daden.

Echte oplossingen

  1. Vaste banen binnen handbereik.
  2. Investeren in leraren, mensen in de zorg, politie etc.
  3. Terugdringen vermogensongelijkheid.
  4. Eenvoudigere belastingen, toeslagen afschaffen
  5. Kiezen voor pensioenen die van waarde blijven.

Dit zijn onze plannen voor Nederland