Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Nederlanders in het buitenland

D66 is een internationale partij. We maken ons sterk voor de positie van Nederlanders in het buitenland. Woon je in het buitenland en sta je nog niet geregistreerd als kiezer? Registreer je als permanente kiezer om te kunnen stemmen!

Er wonen ongeveer een miljoen Nederlands tijdelijk of permanent over de grens. Zij vormen eigenlijk de grootste gemeente van Nederland. D66 komt voortdurend op voor hun belangen en hun betrokkenheid bij Nederland. Terwijl bij veel andere partijen vaak “uit het zicht uit het hart” geldt, vindt D66 deze Nederlanders juist belangrijke ambassadeurs voor ons land. Daarom doen wij het volgende:

 1. Voor snelle en toegankelijke dienstverlening op ambassades én het digitaal aanvragen van paspoort, rijbewijs, DigiD en andere documenten
 2. Voor gemakkelijke deelname aan alle verkiezingen
 3. Voor goed en toegankelijk Nederlands onderwijs in het buitenland
 4. Voor een dubbele nationaliteit en nooit ongewenst je Nederlands paspoort verliezen

Consulaire Dienstverlening

D66 zet zich in voor toegankelijke, betaalbare en digitale consulaire dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland. Dat je nu soms nog duizenden kilometers af moet leggen of honderden Euro’s kwijt bent om een DigiD aan te vragen of je paspoort te laten verlengen, is niet meer van deze tijd.

 • D66 heeft voorkomen dat de paspoortkosten voor Nederlanders in het buitenland duurder zouden worden. Terwijl het kabinet deze kosten wilde verhogen van EUR 130,- naar  EUR 157,- per paspoort, heeft D66 ervoor gezorgd dat dit voorkomen werd en laten onderzoeken of een nieuw paspoort niet nog goedkoper kan. Wat D66 betreft moeten we Nederlanders in het buitenland juist helpen, in plaats van deze groepen tegenwerken met nog hogere kosten.
 • D66 zet zich in voor betere bereikbaarheid van consulaire afdelingen. Het is voor veel Nederlanders in het buitenland lastig om hun paspoort te laten verlengen, of een DigiD aan te vragen. Sommigen moeten zelfs duizenden kilometers afleggen en dure vliegtickets betalen om bij de dichtstbijzijnde ambassade te komen om een paspoort te verlengen. Daarom heeft D66 ervoor gezorgd dat een consulaire afdeling altijd onderdeel is van nieuw geopende ambassades, zodat dit straks op meer plekken kan.
 • Ook maakt D66 zich hard voor verdere digitalisering van de consulaire documentverstrekking. Via een breed gesteunde motie heeft D66 de regering ertoe opgeroepen om uiterlijk in 2020 alle documentverstrekking volledig gedigitaliseerd te hebben en zo veel eerder als mogelijk in elk geval de herhaalaanvragen van consulaire documenten zonder verschijningsplicht en volledig digitaal te realiseren.
 • Het aanvragen van een DigiD-account in het buitenland moet veel makkelijker worden. Nu moeten mensen hiervoor nog naar één van 14 balies in het buitenland of terug naar Nederland reizen, terwijl dat onpraktisch is en niet voor iedereen mogelijk. D66 zet zich er voor in dat het snel mogelijk wordt om DigiD ook digitaal aan te vragen. Ook de problemen met de SMS-verificatie, die in sommige delen van de wereld niet ontvangen werden, heeft D66 aangekaart waardoor hier nu verbetering in wordt gemaakt.
 • D66 maakt zich hard voor de versterking van de consulaire bijstand. Via het 24/7 Loket Buitenland staat de overheid altijd klaar voor Nederlanders in het buitenland. Dit is een unieke service. Bij deze “one stop shop” kunnen Nederlanders in het buitenland terecht voor alle dienstverlening en producten van de Rijksoverheid.

Stemmen

D66 maakt het makkelijker voor Nederlanders in het buitenland om deel te nemen aan verkiezingen waarvoor zij stemgerechtigd zijn. D66 probeert zowel de procedures makkelijker te maken, als nieuwe technologie te gebruiken om stemmen vanuit het buitenland soepel en veilig te laten gebeuren.

 • Zo heeft D66 zich er hard voor gemaakt dat kiezers in het buitenland zich niet langer opnieuw voor elke verkiezing hoeven te registreren. In plaats daarvan is in april 2017 de Kieswet aangepast en is er een permanente registratie ingevoerd. Nu kunnen kiezers in het buitenland zich eenmalig registreren en krijgen zij automatisch bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en het Europees Parlement de documenten om te stemmen.
 • De verkiezingen van 2017 zijn geëvalueerd en Minister Ollongren (D66) heeft daarna een wetsvoorstel ingediend om belemmeringen bij stemmen vanuit het buitenland weg te nemen. Deze wet is aangenomen. Zo werden maatregelen getroffen om te voorkomen dat stemmen vanuit het buitenland niet worden meegeteld.
 • Ook zorgt Minister Ollongren (D66) ervoor dat kiezers in het buitenland meer tijd hebben om hun stem bij het briefstembureau te krijgen door mogelijk te maken dat briefstembewijzen via e-mail verzonden worden in plaats van per post.
 • D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heeft geregeld dat er bij de EP-verkiezingen in 2019 stembureaus op een aantal ambassades waren. Zo konden Nederlanders in het buitenland op de verkiezingsdag zelf stemmen, in plaats van hun briefstem weken van te voren op te sturen. Zo wordt de drempel om te stemmen vanuit het buitenland verder verlaagd.
 • D66 heeft geregeld dat er een aanpassing van de Kieswet en de Grondwet komt, zodat je ook van buiten Nederland kunt stemmen voor de Eerste Kamer. Op dit moment is dat voor Nederlanders in het buitenland onmogelijk, omdat zij niet kunnen stemmen voor de provinciale verkiezingen. D66 heeft zich er in het Regeerakkoord voor ingezet dat dit wél kan, en dit wordt nu uitgevoerd door Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
 • D66 wil graag dat online stemmen in de toekomst mogelijk wordt. Maar dan moet het wel 100% veilig kunnen. Zo ver is het helaas nog niet.

Hoe kan ik stemmen vanuit het buitenland? Vind hiervoor alle informatie via de website van de gemeente Den Haag 

Onderwijs in het buitenland

 • Nederlanders die wonen of werken in het buitenland zijn onze ambassadeurs. Daarom hebben wij in het regeerakkoord geregeld dat de bezuinigingen op het Nederlands onderwijs in het buitenland zijn teruggedraaid.
 • Nederlandse studenten in het buitenland vormen een bijzonder onderdeel van onze toekomstige economie. De internationalisering van Nederlandse studenten wordt echter teruggehouden. Ze worden geconfronteerd met inflexibele studiefinanciering, een te laag leenplafond voor studies in het buitenland, en een gebrek aan internationale beurzen. D66 pakt deze barrières zo snel mogelijk aan.

Nationaliteitsrecht

 • D66 is er van overtuigd dat Nederland toe moet naar een systeem waarin dubbele nationaliteit heel normaal is.
 • De Brexit brengt veel mensen in onzekerheid over hun toekomst en zéker EU-burgers die in het VK wonen. Voor de Nederlanders die hierdoor in grote onzekerheid over hun toekomst zijn gebracht, heeft D66 heeft de Brexit-noodwet geïntroduceerd. Hierdoor kunnen Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen de Britse nationaliteit aannemen, zónder de Nederlandse te verliezen. Door deze aanpassing in de wet komen zij niet onverhoopt in de problemen door het politieke gedoe in het Verenigd Koninkrijk.
 • D66 wil de wet nationaliteitsrecht moderniseren. De huidige wetgeving zorgt bijvoorbeeld bij veel in het buitenland wonende Nederlanders voor problemen. Zij kunnen, zonder dat ze daarvan op de hoogte gesteld worden, de Nederlandse nationaliteit verliezen. Terugkeer naar Nederland wordt hierdoor bemoeilijkt. D66 wil dat Nederlanders in het buitenland niet automatisch het Nederlanderschap verliezen, zoals momenteel voorkomt.

Woon je in het buitenland? Registreer je als permanente kiezer om te kunnen stemmen.

Meer informatie over de de regio D66 Buitenland 

D66 heeft afdelingen in Berlijn, België, Luxemburg, Londen en New York. Daarnaast bestaat de regio Buitenland.

Laatst gewijzigd op 28 november 2019