Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 februari 2017

Minder Kafka, meer kansen: naar een WW die werkt

De werkloosheid daalt. Eind 2016 waren minder dan 500.000 mensen werkloos. Dat is goed nieuws, nadat in de crisis veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Toch kan het nog veel beter. Nog steeds is de werkloosheid veel hoger dan vlak voor de crisis.

 

Ook zijn te veel mensen langer dan een jaar werkloos. Vooral onder ouderen, waar zeven op de tien werklozen  langdurig werkloos zijn. Daarom wil D66 de WW verbeteren, zodat meer mensen gemakkelijker een baan kunnen vinden. D66 heeft daarvoor de volgende plannen:

1. Investeren in persoonlijke begeleiding langdurig werklozen

Voor mensen die een grote kans hebben op langdurige werkloosheid, loont het om hen direct vanaf het begin van hun werkloosheid intensiever te begeleiden bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Dit geldt vooral voor ouderen. Er is nu tijdelijk extra budget bij het UWV om deze groep persoonlijk te begeleiden, in plaats van alleen online contact. D66 wil hier structureel 100 miljoen euro in investeren. Dit geld verdient zichzelf terug: uit onderzoek blijkt dat dat de kosten van deze gesprekken meer dan worden terugverdiend doordat er minder uitkeringen zijn.

2. Geen sollicitatieplicht bij nieuwe baan

In de WW geldt een sollicitatieplicht. Het komt vaak voor dat mensen een nieuwe baan vinden, maar dat het contract niet direct ingaat. Deze mensen moeten blijven solliciteren om voor de tussenliggende weken nog een kort baantje te vinden. Bijvoorbeeld iemand die half december per 1 januari een baan vond en nog tijdens de kerstdagen moest solliciteren. Dat leidt vooral tot extra bureaucratie en veel nutteloze sollicitaties. D66 maakt mogelijk dat het niet meer nodig is om te solliciteren als je kunt aantonen dat je een baan hebt gevonden die binnen drie maanden van start gaat. 

3. Extra geld voor scholing in WW

Mensen die werkloos raken, hebben vaak lang hetzelfde werk gedaan en daardoor eenzijdige vaardigheden. Dat kan het moeilijk maken om snel een nieuwe baan te vinden. D66 wil daarom fors investeren in scholing voor werkenden. Maar ook als mensen toch werkloos worden, kan om- of bijscholing noodzakelijk zijn om een nieuwe baan te vinden.  D66 wil 100 miljoen euro vrijmaken voor het aanbieden van opleidingen aan mensen die zonder omscholing geen andere baan kunnen vinden.

4. Maak scholingssubsidie beschikbaar voor nog-niet werklozen

Het UWV verstrekt scholingsvouchers aan werkloze 50-plussers. Iemand die werkloos dreigt te worden en al begint met een opleiding of cursus voordat zijn contract is beëindigd, komt niet voor deze scholingssubsidie in aanmerking. Ook niet als hij tijdens het volgen van de opleiding wel werkloos wordt. Dat moet anders. Daarom wil D66 dat de scholingsvouchers ook voor deze groep beschikbaar komen.

5. Geen sollicitatieplicht bij scholing

Als iemand met een WW-uitkering nu een opleiding volgt, blijft hij een sollicitatieplicht houden. D66 wil dat iemand die een opleiding volgt die noodzakelijk is om een nieuwe baan te kunnen vinden, of die opleidt voor een baan in een sector met personeelstekorten, geen sollicitatieplicht heeft.

6. Mogelijkheid om uitkering stop te zetten bij baan met lager salaris

In de WW loont het altijd om te werken. Als een nieuwe baan een lager salaris geeft dan de uitkering: het salaris wordt dan altijd aangevuld tot een niveau dat hoger is dan de uitkering. De keerzijde van deze methode is, dat het UWV mensen die nog een kleine aanvullende uitkering krijgen, verplicht om te solliciteren naar een andere baan met een hoger salaris. Dat is niet alleen onnodig belastend, het is ook een raar signaal naar de werkgever waar je net in je nieuwe baan bent begonnen. Daarom wil D66 dat het mogelijk wordt om in dit geval de uitkering en de sollicitatieplicht stop te zetten.

7. Meer ruimte voor vrijwilligerswerk

Sinds 2015 geldt de regeling vrijwilligerswerk in de WW. Die regeling is er gekomen, nadat D66 en andere partijen zich in de Kamer verzetten tegen te strenge regels. Hierdoor dreigde bijvoorbeeld een succesvol buurtbusinitiatief in de Zaanstreek te verdwijnen. Met de regeling vrijwilligerswerk is duidelijkheid gecreëerd, maar nog steeds zijn er signalen dat er te weinig mogelijk is. Terwijl vrijwilligerswerk heel nuttig is om actief te blijven, sociale contacten bij te houden en nieuwe ervaringen op te doen. Daarom wil D66 de regels voor vrijwilligerswerk versoepelen, bijvoorbeeld door snelle uitvoering van de motie waarmee vrijwilligerswerk ook wordt toegestaan bij organisaties die geen ANBI of SBBI[1] zijn, zoals voedselbanken en hospices.

Steven van Weyenberg

9 februari 2017

[1] ANBI: algemeen nut beogende instelling; SBBI: sociaal belang behartigende instelling.