Ton Visser

Kandidaat-lijsttrekker

Ton Visser – Eigen foto

Ons land verdient meer eerlijke nuance.

Brief aan leden

Goededag, mijn naam is Ton Visser, en ik stel me kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66.

Een eerlijkere manier om met elkaar samen te leven. Een betere balans tussen broodnodig vrij ondernemerschap en een even noodzakelijk sterk publiek belang. Een genuanceerde aanpak hoe om te gaan met klimaatverandering. Drie uit de vele doelen waar ik me voor wil inzetten.

Ik heb een droom. Een droom voor ons. Voor D66, voor Nederland, voor Europa. Voor de hele wereld eigenlijk. Alleen voor een kleine jongen uit een klein dorp in Brabant is de hele wereld misschien een maat te ambitieus. Voor ons dus.

Ik droom dat wij ons zelf verder ontwikkelen. Dat de partij die we nu zijn niet de A tot en met Z van D66 is. Dat wij ons zelf durven uitdagen, ons zelf opnieuw uitvinden. Dat wij de moed hebben onze oogkleppen verder open te zetten.

Laten we voorbij de hokjesgeest van de ismes durven denken. Onze samenleving is meer dan een categoraal palet aan ideologieën. Laten we niet vergeten dat het de meeste mensen niets kan schelen of ze nu gebeten worden door het kapitalisme of door het communisme. Als ze maar niet gebeten worden. En dat ze er ook niet om geven of ze nu door het socialisme of door het liberalisme in het leven verder kunnen komen. Als ze maar verder komen.

In het leven van alledag hebben we geen boodschap aan abstracte discussies over ideeënleren. We willen allemaal een goed leven leiden.
Wij hebben gemakkelijk praten. De meesten van ons redden zich toch wel. Zelfs in tijden van crisis blijven wij van onszelf blij en optimistisch. Maar niet iedereen in ons land is zo. Het zou ons sieren als we wat minder vanzelfsprekend vanuit onze eigen natuurlijke blik naar de wereld kijken. Dat we wat meer rekening houden met de blik van andere mensen.

Nou is dat niet zo simpel gedaan als gezegd. Wij hebben allemaal de onhebbelijke menselijke eigenschap met onze eigen morele ogen te kijken. Het valt niet mee om niet onmiddellijk een waardeoordeel te hebben. En als het niet de oogkleppen van goed en fout zijn, dan belemmeren de schellen van het eigen belang wel een onbevangen kijk. En toch is dat waartoe ik oproep. Een onbevangen kijk op een eerlijkere wereld.

Misschien is dat slechts een droom.
Voor die droom stel ik me kandidaat.

Ton Visser

  1. Ton Visser
  2. Oisterwijk
  3. 56 jaar

Bekijk de video van Ton

Ton Visser – Eigen beeld

Informatie uit CV

Toen ik nog serieus probeerde carriére te maken, merkte ik hoeveel intermenselijk onbegrip er bestaat tussen mensen in het private bedrijfsleven en mensen in de publieke sector. Vooral tussen ondernemers in het MKB en ambtenaren bij de overheid lijkt wel een onoverkomelijk wantrouwen te bestaan. Voornamelijk gebaseerd op gechargeerde cliché vooroordelen: ondernemers zijn er alleen maar op uit zoveel mogelijk geld te verdienen, ambtenaren zijn inefficiënt en verspillen onnodig soms grote budgetten.

Hoewel ik in verschillende rollen voorbeelden van beide karikaturen heb gezien, durf ik toch te beweren dat het algemene beeld daar niet mee strookt. Ondernemers zowel als ambtenaren zijn in de eerste plaats mensen met hart voor de zaak waarvoor ze werken.

Het is maar een van de vele voorbeelden hoe mensen elkaar verkeerd kunnen verstaan, doordat ze verschillende rollen hebben.

Er zijn niet veel sporten waarin mannen en vrouwen in hetzelfde team spelen. Vanaf mijn tiende heeft korfbal voor een groot deel mijn kijk op de wereld beïnvloed.

Vanaf 2005 zwerf ik over de wereld, vaak op de bonnefooi. Probeer met mensen in gesprek te raken, probeer naar die mensen te luisteren en vertel zelf ook. Van al die ontmoetingen schrijf ik verhalen en geef ik vertellingen. Het heet De Luister-en-Vertel-Tournee. En dat is wat ik doe.

Drie vragen aan Ton

Waar wil je met D66 naartoe?

In één woord: breder.

In iets meer woorden: in woord en daad meer oor en oog voor andere dan ons soort mensen. Een partij voor bijna iedereen.

In een paar zinnen: meer begrip voor mensen die niet zoals wij in het leven staan. Mensen die niet, zoals wij, optimistisch en positief gestemd zijn, en daar ook reden voor hebben. Ook meer begrip voor mensen die zonder reden niet zo optimistisch en positief van karakter zijn als wij. Beter begrip voor mensen, wiens ambitie het is gewoon een goed leven te leiden. Uiteindelijk zijn we dat allemaal.

Wat is jouw sterkste eigenschap?

Met de vraag naar mijn sterkste eigenschap kan ik niet zoveel. Ik kan wel vertellen waarin ik wel wat sterker worden mag. Ik mag wel wat bedachtzamer zijn, ben te vaak te snel te fel. Zou graag wat bescheidener willen zijn, ben te vaak te dominant aanwezig.

Nu ik dit zo opschrijf is er misschien toch een sterke eigenschap: ik ben me redelijk bewust van mijn tekortkomingen. Niet dat het helpt, maar het is een begin.

En er is één eigenschap, waarin ik best wel sterk ben: paviljardair. In al die jaren dat ik nu over de wereld zwerf heb ik maar weinig mensen ontmoet die beter een paviljard bouwen kunnen.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Sinds 2005 werk ik niet meer, heb dus alleen maar vrije tijd. Die vrije tijd vul ik in met over de wereld reizen, verhalen schrijven en vertellen, taxirijden, lesgeven, adviseren, lezen, politiek, korfbaltraining geven, quizzen. Voor sommige van die activiteiten krijg ik betaald, dat zou je werk kunnen noemen, voor de meeste niet.

Volg Ton online of neem contact op