Sidney Smeets

Bekijk de video van Sidney

Sidney Smeets – Kandidaat-Kamerlid nr. 18 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Kandidaat-Kamerlid
Nr. 18

In het publieke debat meng ik mij regelmatig in discussies die de rechtsstaat in het algemeen en het strafrecht in het bijzonder betreffen en ik heb al regelmatig in de media geuit dat ik vind dat er een tekort aan ervaren juristen in de Kamer is. Met mijn progressieve kijk op de maatschappij, gedegen juridische praktijkkennis en overtuiging dat de democratische rechtsstaat geen rustig bezit is en daarom sterke pleitbezorgers nodig heeft, denk ik in de Kamer een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Daarbij merk ik dat mijn uitgesproken mening door een diverse groep volgers, veel breder dan ‘slechts’ D66 kiezers, gewaardeerd wordt. Mijn praktijkervaring helpt me daarbij sneller de praktische bezwaren van nieuwe wetgeving te doorzien en te duiden waarom het toch steeds vaker voorkomt dat vanuit belangenorganisaties en de Raad van State met argwaan gekeken wordt naar hetgeen de wetgever doet. Te vaak lijken praktische en juridische bezwaren te moeten wijken voor de wens politiek te kunnen scoren. Met het enkel maken van wetgeving worden maatschappelijke problemen echter niet opgelost en met slechte wetgeving worden ze eerder verergerd. Ik kan aan een breed gedragen wens vanuit de praktijk om met een nuchtere, juridische een rechtstatelijke bril naar wetgeving te kijken, voldoen.

Mijn 20-jarige ervaring als strafrechtadvocaat maakt dat ik me gerust door de wol geverfd kan noemen. Daarnaast ben ik historicus en publiceer ik regelmatig. Voor ik als advocaat beëdigd werd heb ik 4 jaar als persoonlijk medewerker in de Kamer gewerkt en als advocaat heb ik niet alleen twee wetsvoorstellen voor D66 geschreven maar ook met andere partijen regelmatig meegedacht en geadviseerd over juridische en emancipatoire kwesties. Ik ken het politieke besluitvormingsproces van binnen en buiten maar kan tegelijkertijd als relatieve buitenstaander de kiezer recht in de ogen kijken zonder belast te zijn met het verleden.

Meer over Sidney Smeets

  1. Woonplaats: Amsterdam
  2. Leeftijd: 45 jaar
  3. Beroep: Advocaat

Expertises

Justitie, emancipatie, cultuur en wetenschap

Bekijk onze plannen voor Nederland