Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Paul Schnabel

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn, Care, Economische Zaken

69 jaar

Utrecht

Paul Schnabel (1948) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer.

Als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau ben ik op een breed terrein (zorg, onderwijs, sociale zekerheid, cultuur, integratie, arbeid, emancipatie en wonen) actief geweest als onderzoeker en als adviseur van het kabinet.

Ik heb mij altijd ingespannen voor meer aandacht en waardering voor Nederland als kenniseconomie, met een accent op de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en nieuwe ondernemingen. Ik kijk ernaar uit mijn ambtelijke ervaring en wetenschappelijke kennis in te zetten voor wetgeving die goed aansluit bij de opvattingen en inzichten van D66.

Portefeuilles

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid, integratie); Welzijn; Care; Economische Zaken (kennis & innovatie, landbouw & natuur)

Meer van Paul Schnabel
Ik kijk ernaar uit mijn ambtelijke ervaring en wetenschappelijke kennis in te zetten voor wetgeving die goed aansluit bij de opvattingen en inzichten van D66.
- Paul Schnabel