Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 november 2012

Meerderheid voor afschaffen verbod op godslastering

Na bijna tien jaar discussie krijgt Nederland een stuk vrijheid van meningsuiting terug. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van D66 en SP om het verbod op godslastering af te schaffen. Het huidige wetsartikel creëert rechtsongelijkheid tussen gelovigen en ongelovigen. De indieners willen dat vrijheid van meningsuiting gebaseerd is op gelijke behandeling. “Of je religieus of atheïst bent, iedereen heeft hetzelfde recht op meningsuiting. Het verbod op godslastering heeft zijn oorsprong in de tijd van het Oude Testament, maar dit hoort niet bij de huidige Nederlandse samenleving noch bij een neutrale overheid,” aldus D66-Kamerlid Gerard Schouw.

Mijlpaal voor vrijheid van meningsuiting

De Tweede Kamer bereikt met het afschaffen van godslastering een mijlpaal in het strafrecht. Het voorstel, dat klaar is voor behandeling in de Tweede Kamer, geeft nieuwe richting aan de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Haat zaaien en het oproepen tot geweld is strafbaar, daarbuiten is er geen wettelijke beperking op de vrijheid van meningsuiting.

 Rechten beschermen

Het delict godslastering heeft een lange geschiedenis, maar maakte geen deel uit van het moderne Nederlandse strafrecht tot de jaren dertig van de vorige eeuw. Oud minister Jan Donner van Justitie maakte godslastering toen strafbaar. Na de moord op Theo van Gogh blies oud minister van Justitie Piet Hein Donner de strafbaarstelling voor belediging en godslastering nieuw leven in.  Schouw: “Terwijl ons land door de eeuwen heen opener en moderner is geworden, is onze vrijheid van meningsuiting door het verbod op godslastering ingeperkt. Met het afschaffen van dit verbod, doet de overheid recht aan haar plicht mensenrechten te beschermen.”