Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 mei 2016

Massaal bespioneren maakt Nederland onveiliger

We moeten niet meer aftappen, we hebben betere informatie-uitwisseling tussen veiligheidsdiensten nodig, betoogt D66’er Kees Verhoeven in een opiniestuk in de Volkskrant.

Afgelopen zaterdag betoogde de VVD in de Volkskrant dat in de discussie over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten privacy lijnrecht tegenover veiligheid staat. Dat is een schijntegenstelling die onze veiligheid geen enkele dienst bewijst en zelfs schade berokkent. Laten we ophouden met de goedwillende burger onder terrorisme-curatele te stellen door ongebreideld informatie te verzamelen over alles en iedereen en het doen en laten van burgers in allerlei databases op te slaan.

Daarmee zouden we onze eigen vrijheid opgeven en creëren we een schijnveiligheid. Wat wel moet gebeuren is gericht speurwerk door goed opgeleide specialisten, gericht tappen van verdachte personen, goede analyse van data, informatie tijdig delen en capaciteit bij alle betrokken diensten om te kunnen optreden. Dat is wat we van al onze veiligheidsdiensten verwachten.

Dat is waar alle inzet nu meer dan ooit op nodig is. Het massaal bespioneren van 17 miljoen Nederlanders zoals de VVD wil, werkt niet. Zoals Bill Binney, voormalig technologie-directeur bij de Amerikaanse NSA, zegt: ‘Totalitarian mass surveillance will cost lives’. Oftewel: massaal aftappen kost levens. Het maakt de berg aan informatie alleen maar groter en het zoeken naar de speld van informatie die je nodig hebt moeilijker. Bovendien maakt het grootschalig bespioneren van iedereen burgers kwetsbaar. De data die we online achterlaten vertelt alles over ons.

Gezondheidsklachten

Wat we leuk vinden, hoe we eruit zien, wat onze gedachtes zijn, met wie we communiceren, of we gezondheidsklachten hebben en wat we kopen. We gebruiken het internet om ons te ontwikkelen, om onze mening te uiten en informatie te delen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwde vorige week in een rapport over Big Data dat ‘grootschalige verzameling, opslag en analyse van data […] ertoe kunnen leiden dat mensen het gevoel krijgen dat hun privacy en vrije meningsuiting in gevaar zijn, waardoor zij hun gedrag daarop aanpassen.’ De vrijheid en veiligheid van onschuldige burgers is een groot goed in onze samenleving. Als we dat inleveren, wat blijft dan over van onze vrije en veilige samenleving?

Veel belangrijker is wat de aanslagen in Parijs en Brussel ons hebben geleerd. Elke keer na een aanslag horen we dat de daders al bekend waren bij de veiligheidsdiensten. Zo kon het gebeuren dat de Belgische jihadist El Bakraoui, die had geprobeerd uit te reizen naar Syrië, door Turkije werd opgepakt als jihadist, naar Nederland werd gestuurd, hier onopgemerkt binnenkwam om vervolgens van de radar te verdwijnen en zich in maart opblies op de luchthaven van Zaventem. De informatie was er, maar werd niet tijdig gedeeld of er werd niets mee gedaan. Dat zijn de momenten waarop je je afvraagt hoe dat kon gebeuren en, nog belangrijker, hoe voorkomen we een volgende aanslag? En het antwoord is niet “we hebben meer hooibergen aan informatie nodig”, want de informatie hadden we. Het antwoord is wel dat vooral meer informatie tussen de veiligheidsdiensten uitgewisseld moet worden. Dat maakt het dubbel zo wrang dat onlangs in het Europees Parlement een poging is gewaagd om informatie-uitwisseling tussen de veiligheidsdiensten verplicht te stellen, maar dat nota bene de VVD en de PvdA vonden dat die verplichte uitwisseling niet nodig is. Hoe leggen deze regeringspartijen dat straks uit als na een aanslag opnieuw blijkt dat informatie al voorhanden was bij diensten, maar niet is gedeeld? De dreiging van aanslagen maakt angstig. Terecht zijn mensen bezorgd over hun veiligheid.

Maar de keuze van de VVD om vervolgens met schijnmaatregelen de vrijheid en veiligheid van ons allemaal op te offeren, behoeft een serieus weerwoord. In tegenstelling tot wat de VVD beweert kan de AIVD op dit moment al internetverkeer van terroristen via de kabel volgen. Waar de voorstellen van het kabinet gesteund door de VVD op neer komen is het schrappen van de privacy en daarmee de veiligheid van iedere Nederlander.

Met het voorstel van minister Plasterk om de AIVD ook ongericht de kabel te laten tappen, wordt iedere Nederlander straks behandeld als een verdachte, een potentiële terrorist. Het kabinet wil een bewaarplicht van al onze bel- en internetgegevens, onze vlieggegevens in een database en vastleggen waar en wanneer we met onze auto rijden. En de politie mag straks alle e-mails, sms-jes, apps, posts, blogs en telefoontjes tussen jou en je geliefden, vrienden of familie bespioneren. Daarmee dreigt Nederland zich te verliezen in de kwantiteit van informatie in plaats van de kwaliteit.