Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 mei 2016

Maak mensen baas over eigen pensioen

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg komt vandaag met een plan om het huidige pensioenstelsel aan te passen.

Van Weyenberg: “Het Nederlandse pensioenstelsel is dringend aan vernieuwing toe. Met het huidige systeem is niemand gelukkig: het is ingewikkeld om te zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en onduidelijk of je dat daadwerkelijk uitgekeerd krijgt. Bovendien past het niet meer bij de huidige arbeidsmarkt. Daarom moeten we toe naar een stelsel waarin inzichtelijk is hoeveel pensioengeld je hebt en waarin je meer keuzevrijheid hebt over hoeveel pensioen je wilt sparen en bij welk pensioenfonds je wilt zitten.”

Persoonlijke pensioenpot en afschaffen doorsneepremie

D66 wil het huidige stelsel vervangen door een systeem met persoonlijke pensioenpotten. “Op dit moment zit het Nederlandse pensioengeld in grote, collectieve potten. Daardoor is het geld van iedereen en van niemand tegelijk. Dat is ingewikkeld en maakt iedereen ongelukkig. Gepensioneerden zijn nu terecht boos dat hun pensioen minder goed is dan beloofd, terwijl werkenden zich afvragen of ze later nog voldoende zullen terugzien van hun ingelegde pensioenpremie,” aldus Van Weyenberg.

D66 kiest daarom voor persoonlijke pensioenpotten en het afschaffen van de doorsneepremiesystematiek. Je weet dan precies hoeveel pensioengeld je hebt opgebouwd. Ook vergroten persoonlijke pensioenpotten de kans op een goed pensioen; geld van werkenden kan offensiever worden belegd, terwijl het pensioengeld van ouderen met minder risico wordt belegd. Van Weyenberg: “Met een persoonlijke pensioenpot kan je beter zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en zal gemiddeld een beter koopkrachtbestendig pensioen kunnen worden opgebouwd. We maken zo ook een einde aan het huidige ingewikkelde stelsel waarbij niemand weet welk deel van het pensioengeld van wie is, wat tot veel onvrede leidt bij zowel werkenden als gepensioneerden.”

Meer keuze

Hoewel D66 kiest voor persoonlijke pensioenpotten, blijven de sterke elementen van het huidige pensioenstelsel overeind: de AOW, samen collectief beleggen, de verplichting voor werknemers om tot een bepaald inkomen verplicht pensioen op te bouwen en het delen van het zogenaamde lang-leven-risico. Wel kiest D66 voor meer ruimte voor het maken van eigen keuzes en maatwerk. Van Weyenberg: “D66 wil dat mensen meer eigen keuzes kunnen maken binnen het pensioenstelsel. We willen dat werkenden maximaal 5 jaar kunnen kiezen voor een premievakantie, bijvoorbeeld als hun huis ‘onder water staat’ of  als een gezin in een dure fase met jonge kinderen zit. En als iemand met pensioen gaat moet iemand maximaal 10 procent van het opgebouwde kapitaal in één keer kunnen laten uitkeren om bijvoorbeeld het laatste stuk van de hypotheek af te lossen of om juist dan nog veel te kunnen reizen. Deze keuzes zijn wel begrensd, zodat iedereen wel een goed pensioen overhoudt.”

Eigen pensioenfonds kiezen

Daarnaast wil hij dat mensen zelf kunnen bepalen bij welk pensioenfonds ze hun pensioenpot laten beheren. “Het idee dat deelnemers verplicht bij het pensioenfonds van hun huidige werkgever moeten aansluiten is achterhaald. Het sluit niet aan bij de huidige arbeidsmarkt waarin mensen regelmatig van baan wisselen en nu te vaak een versnipperd pensioen hebben. Wij willen dat mensen zelf hun pensioenfonds kunnen kiezen en daar kunnen blijven. Zo voorkom je dat ze te maken krijgen met ingewikkelde vraagstukken zoals het al dan niet kiezen voor waardeoverdracht,” aldus Van Weyenberg.