Jan Hovers

Jan Hovers - Beeld: Gijs Eggink

Het cliché is maar al te waar: Een betere wereld begint bij jezelf en niet bij de ander.

  • 64 jaar
  • Amsterdam
  • Gorssel
  • Hij/hem

De ‘samenleving’ of de ‘maatschappij’ is geen abstract begrip buiten onszelf, maar een optelsom van ons allemaal. Net zoals de ‘overheid’ geen ongrijpbaar wezen is, maar een vertegenwoordiging van onszelf. Als je wilt dat die samenleving er een is waar iedereen evenveel kans op geluk en gezondheid heeft, dan moet je zelf de eerste stap zetten. Door jezelf verantwoordelijk te voelen en je steentje bij te dragen. D66 doet dat zonder te betuttelen en door iedereen vrij te laten in persoonlijke keuzes, maar wel met oog voor diegenen voor wie het levensgeluk niet zo vanzelfsprekend voor het oprapen ligt. Bij die partij voel ik me thuis en probeer ik me, al is het maar op kleine schaal, in te zetten. Een partij die ervan uitgaat dat kansen op een goed leven beginnen met goed onderwijs. En met zorg voor goed rentmeesterschap over onze wereld. We zijn tenslotte allemaal slechts passanten op deze aarde en moeten deze plek verantwoord en netjes doorgeven aan onze kinderen. Te beginnen met ons eigen Lochem.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Museum MORE – hoe geweldig is het dat we binnen onze gemeente een state-of-the-art museum met een topcollectie hebben waarvoor van heinde en ver mensen ons komen bezoeken. Een plek om volledig op te gaan in de kunst met altijd verrassende tentoonstellingen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

We wonen op een van de fijnste plekken van Nederland. Niet voor niets willen steeds meer mensen zich in Lochem vestigen. Het is zaak dat Lochem met de uitdagingen van deze tijd meegaat, maar tegelijkertijd ziel, zaligheid en schoonheid weet te behouden. Dat doen we door zuinig te zijn op ons cultuurlandschap, door te zorgen voor voldoende duurzame woningen voor starters, gezinnen en ouderen. Zodat Lochem niet een seniorenreservaat wordt.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • met prioriteit voor jongeren binnen de kernen kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens bouwen op bestaande te transformeren plekken
  • zorgdragen voor de continuïteit van goed onderwijs in alle dorpskernen
  • zorgdragen voor een gezonde cultuursector in Lochem om te zorgen dat alle kinderen in aanraking komen met kunst & cultuur

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Met stip op 1: “Dichtertje” van Nescio. Geniaal tijdloos relaas over hoe de gepassioneerde dromer een geheim leven leidt in de ziel van de burgerlijke kantoorman.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Gedurende de lockdown was het natuurlijk onmogelijk om culturele activiteiten te ondernemen. Ik had echter het geluk laatst in een volledig leeg museum te mogen lopen. En ik ben nog net tussendoor naar een fraai optreden van Bertolf geweest. Cultuur is zo belangrijk voor een samenleving. Juist in zo een complexe tijd als nu is het van het allergrootste belang dat een rijk cultuurbeleid helpt te onderzoeken en te duiden wat we met elkaar delen. Dat vraagt om fors te investeren in kunst en cultuur. Door aan de hand van erfgoed te laten zien wie we zijn en waar we vandaan komen. Om te snappen waar je deel van uitmaakt en waar je trots op mag zijn. Daarmee werk je aan zelfbewustzijn, krijg je meer respect voor je omgeving en je
medebewoners. Maar daarmee kun je tevens je stad optillen; investeren in culturele voorzieningen trekt buurten mee omhoog. Er komt een betere infrastructuur, het leidt tot een prettig vestigingsklimaat, werkgelegenheid, horeca. Het is een middellange
termijninvestering die je ook en juist in het sociale domein terugverdient.