Congres 118 | Last update today at 12:10 hour

CP118.C10 – Euthanasie / schrappen art 294 lid 2 Wetboek Sr

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: AAV D66 Zeeland
Woordvoerder: Dick Verboom

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 2262

Voorgestelde tekst:
Indien het wetsvoorstel ‘Voltooid Leven‘ onverhoopt niet wordt aangenomen zal D66 zich inzetten voor het schrappen van art 294 lid 2 Wetboek van Strafrecht’.

Toelichting:
De strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding – art 294 lid 2 Sr ( zelfdoding overigens,een niet strafbaar feit) plaatst hulpverleners in een onmogelijke positie en bemoeilijkt de mens die een stervenswens heeft zijn /haar wens uit te voeren . Ter geruststelling : het aanzetten tot zelfdoding blijft strafbaar.