Ronald Verhaaf

Ronald Verhaaf - Beeld: D66 Betuwe

“Verbinding, vertrouwen, aandacht voor elkaar en verantwoordelijkheid, zijn voor mij belangrijke kernwaarden.”

  • 61 jaar
  • Arnhem
  • Huissen
  • Hij/hem

Lingewaard is een prachtige gemeente met zeven even zo mooie kernen met elk hun eigen identiteit. Die diversiteit spreekt mij aan maar ook het landelijk gebied, de uiterwaarden, park Lingezegen, de cultuurhistorie, het verengingsleven en de vele mooie initiatieven die de inwoners met elkaar verbinden. Een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. Dat wil ik graag zo houden maar zonder de ogen te sluiten voor de regionale en landelijke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

Als kind van gescheiden ouders heb ik ervaren wat voor een impact dit kan hebben op je verdere leven. De sociale, culturele en maatschappelijk context waarin je opgroeit bepaald in grote mate of je een gelukkig leven kunt leiden. Maar dan moet je wel de vrijheid hebben om de dingen te doen die je wilt doen, om je eigen talenten en vermogens te ontwikkelen en de keuzemogelijkheid hebben de kansen te benutten. Vertrouwen op eigen kracht is een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen bereiken.

In het sociaal-politiek beleid van de gemeente moet het wat mij betreft vooral gaan om de kansen of mogelijkheden te creëren voor inwoners zodat zij in staat zijn om zich volgens eigen maatstaven vrij te kunnen ontwikkelen. Verbinding, vertrouwen, aandacht voor elkaar en verantwoordelijkheid zijn voor mij dan ook belangrijke kernwaarden om met elkaar waarde gedreven samen te werken aan een leefomgeving waarin we dit mogelijk maken.
Een leefomgeving waar wijken en dorpen dynamische werk- en leefgemeenschappen zijn waarin iedereen in harmonie met elkaar samenleeft en samenwerkt. En omdat iedereen mee doet, zijn de zorg, welzijn en arbeidstoeleidingskosten tot een minimum terug gedrongen. Inwoners, ondernemers en ambtenaren van de gemeente Lingewaard weten wat er speelt en zijn vaak aanwezig bij inspirerende en energieke buurtbijeenkomsten. Actieve en enthousiaste inwoners pakken initiatieven op en doen zoveel mogelijk zelf. Ambtenaren zoeken binnen het wettelijke en politieke kader continu naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven mede mogelijk te maken. Bedrijven helpen maatschappelijk initiatiefnemers met hun kennis en kunde de initiatieven te verduurzamen. In de besteding van gemeenschapsgeld is transparantie uitgangspunt zowel bij de gemeente als bij de initiatieven.

Dat zijn er toch wel meer. Kasteel Doornenburg, het Riddertoernooi, de historie en de sfeer, de Gendtse polder met het Dijk van een Wijf en de prachtige wandelroutes, Park Lingezegen, de wandelroute en de vogels, Huissen Centrum, de sfeer en gezelligheid.

De benutting van de sociale waarde van sportverengingen. Een Open club is een vereniging waar leden, regelmatige bezoekers en buurtbewoners elkaar ontmoeten, samenkomen en kunnen sporten. Met als doel meer mensen in beweging te krijgen en de mensen (buurtbewoners) meer bij de vereniging betrokken raken en blijven. De vitale sportclub kan hierdoor een belangrijke broedplaats voor bewonersinitiatieven worden, als opstap naar (betaald) werk en participatie.

• Dat coalitie en oppositie partijen meer vanuit een raadsprogramma gezamenlijk optrekken en niet per se of uitsluitend langs de lijnen van coalitie versus oppositie.
• Goedkopere huizen bouwen voor jongeren en starters. Onderzoek wat wel kan.
• Vrachtverkeer niet meer door Huissen
• Maatschappelijk financieren. Er wordt steeds meer van de sport gevraagd en verlangd. Er komt steeds meer druk te staan op de beschikbare middelen voor sport. Zoals bijvoorbeeld de duurzaamheidseisen van bestaande accommodaties en nieuwe multifunctionele sportaccommodaties. Andere, efficiëntere manieren om het lokaal sportbeleid te financieren, zijn dus gewenst.

Elk politiek oordeel is in essentie betwijfelbaar. D66 is voor mij vooral een pragmatische progressieve partij, niet dogmatisch en wil uitgaan wat werkt en voor wie. Een partij die vertrouwd op de eigen kracht van mensen met ruimte voor zelfontwikkeling. Een partij die streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving.

Dat zijn er toch meer dan een.
• Lord of the Rings – Tolkien. Een boek uit mijn jeugd. Het leest alsof je zelf deel uitmaakt van het avontuur van de reisgenoten.
• Papillon – Henri Charrière. Onvergetelijk levensverhaal, over onrecht, schrikbarende omstandigheden Franse gevangenis, ontsnappingen en doorzettingsvermogen.
• Millennium Trilogie – Stieg Larsson – briljant

Under the Milky Way, een gezellig lokaal festival met goede muziek.