Hennie Homan

Beeld: Hennie Homan

“Na een druk werkzaam leven heb ik nu weer tijd om mij in te zetten voor het algemeen belang via de politieke partij die me nog steeds na ruim 30 jaar lidmaatschap na aan het hart ligt. Onze gemeente is een heerlijke gemeente om te wonen en te leven, maar waar nog genoeg te doen is om dat woon- en leefklimaat te verbeteren. Daar ga ik me dan ook als bestuurder samen met de fractie voor inzetten. Dat doen we dan ook graag samen met de andere inwoners via burgerparticipatie”

  • Voorburg
  • Hij/hem

Na bijna 20 jaar in het buitenland te hebben gewerkt, is Hennie sinds begin 2016 woonachtig in Voorburg. Na in het verleden al een aantal functies te hebben bekleed in D66 besturen (op regionaal en landelijk niveau) neem hij nu zitting in het afdelingsbestuur van D66 Leidschendam Voorburg. In het bestuur zal Hennie zich voornamelijk bezig houden met het organiseren van evenementen met onder andere ook als doel de burger dichter bij de politiek te brengen en tevens de fractie te ontlasten zodat zij zich volledig kunnen concentreren op wat belangrijk is voor onze gemeente.
Verder richt Hennie zijn tijd in als vader voor de zorg van zijn 2 kinderen die op de middelbare school zitten. Daarnaast zet Hennie zich via zijn lidmaatschap van Rotary International in voor het ondersteunen van de minderbedeelden en organisaties die zich daar ook mee bezig houden in onze gemeenschap.