Over Joey van Boxsel

Joey van Boxsel - Beeld: Anneke van Gruijthuijsen

Joey is burgerraadslid.

Maak kennis met Joey

  • 74 jaar
  • Den Haag
  • Leiderdorp
  • Hij/hem

Persoonlijk
Joey van Boxsel is in 1947 in Den Haag geboren en opgegroeid in Philips-stad Eindhoven. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is daar ook gepromoveerd. Hij is getrouwd en heeft twee getrouwde kinderen en vijf kleinkinderen (2 in Leiderdorp, 3 in Leiden). Hij woont sinds 1976 in Leiderdorp, eerst in de Oranjewijk, daarna in de Binnenhof en sinds 2000 in de Leyhof.

Professie
Joey van Boxsel heeft scheikunde gestudeerd met als hoofdvakken biochemie en fysische chemie. Hoewel hij na zijn promotie in 1976 niet meer actief is geweest als biochemisch onderzoeker, is hij altijd nauw betrokken gebleven bij onderzoek in de biowetenschappen en de exacte wetenschappen. Daarnaast is hij tijdens zijn studie- en promotietijd op vele manieren actief geweest met de ethische en maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. Daar is hij vervolgens mee doorgegaan bij Wetenschapsbeleid (ministerie van Onderwijs) en als eerste directeur van de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek van de Koninklijke Academie (NOTA, nu het Rathenau Instituut). De laatste twintig jaar van zijn loopbaan heeft hij als senior adviseur en onderzoekmanager gewerkt in instituten van TNO voor gezondheidsonderzoek & medische technologie en voor innovatiebeleid. Zijn laatste grote project was een internationale studie naar de mogelijke toepassingen van robotica in de gezondheidszorg ter voorbereiding van het Meerjarenprogramma 2008-2013 van de Europese Commissie. Sinds 2010 is hij met (pre)pensioen.

Maatschappelijke belangstelling buiten de politiek
Joey heeft allerlei activiteiten ontplooid op het raakvlak van wetenschap, technologie en samenleving (o.a. beoordeling en verkennen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, technologie voor mensen met een ziekte of beperking, de organisatie ZonMw voor gezondheidsonderzoek, Kennisplatform Rijnstreek voor Volwasseneneducatie, Stichting Consument en Biotechnologie, cluster Care van RoboNed, Koninklijk Instituut van Ingenieurs en Stichting Toekomstbeeld der Techniek).
Verder is hij in de jaren ’80 en ’90 actief geweest in hockeyvereniging Alecto, als lid van het bestuur en voorzitter Technische Commissie, en vele jaren als (gediplomeerd) trainer/coach (o.a. van Dames I), scheidsrechter en in andere vrijwilligerstaken.

Hobby’s
Golf, muziek, cabaret, kleinkinderen, de labrador van zijn zoon, wandelen en fietsen in de natuur en veel lezen (vooral non-fictie, geschiedenis van de Moleculaire Biologie).

D66
Joey is lid geworden van D66 ná zijn vertrek bij de Rijksoverheid en NOTA (bij beide was veel contact met de politiek). Rond 1995 en 2000 was hij tweemaal lid van een landelijke D66-werkgroep (Technologiebeleid en Sociaal-Liberale Perspectieven). In de jaren 1998-2004 was hij bestuurslid en voorzitter van de afdeling D66 Leiderdorp-Zoeterwoude en burgerraadslid (Commissie Verkeer & Vervoer en Ruimtelijke Ordening). Van 2014 tot 2018 was hij raadslid, in juli 2021 is hij opnieuw raadslid geworden en na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is hij weer burgerraadslid.

Motivatie voor D66
In zijn studententijd heeft hij de woelige jaren zestig zeer intensief meegemaakt. Daar kwam hij al tot de overtuiging dat de grote liberale en sociale ideologieën beide nodig zijn voor het richting geven aan een moderne samenleving, maar dat zij deze taak niet afzonderlijk kunnen vervullen. Alleen langs pragmatische weg – pragmatisch zowel in filosofische als in praktische zin – zijn oplossingen te vinden voor de complexe problemen van hoogtechnologische samenlevingen. Te denken valt aan globalisering, duurzaamheid, vrijheid en vrede, rechtsstaat & privacy, grenzen in de zorg, werkgelegenheid en het verminderen van sociale ongelijkheid. Hij herkent zich dan ook nog steeds het meest in de aanduiding van D66 als sociaal-liberale partij en qua politieke stijl als de partij van het “redelijk alternatief”. En niet te vergeten: de plezierige sfeer binnen de partij.