Over Jeroen Hendriks

Jeroen Hendriks - Beeld: Anneke van Gruijthuijsen

Jeroen is raadslid.

Maak kennis met Jeroen

  • Leiderdorp

Privé
Jeroen Hendriks is geboren in Vlaardingen en opgegroeid op Voorne-Putten. Sinds 1986 woont hij in de Leidse regio en vanaf 2000 in Leiderdorp. Jeroen heeft twee zoons die beide in Leiden studeren.
 
Professie
In 1991 is Jeroen afgestudeerd als bioloog, maar hij werkt al ruim 25 jaar in de ICT. Als zelfstandig adviseur helpt hij organisaties met hun langetermijnvisie op automatisering. Hij werkt daarbij vooral voor lokale overheden zoals gemeenten en waterschappen.
 
Maatschappelijke belangstelling buiten de politiek Jeroen zet zich graag in voor natuurlijke en lokale voedselproductie. Zo was hij de eerste jaren als bestuurslid betrokken bij de Stadstuinderij Het Zoete Land in Leiden. Door het raadswerk staat dit de laatste jaren op een wat lager pitje.
 
Hobby’s
Sport (actief: skeeleren en schaatsen) en passief (zeer breed), literatuur, (bord)spellen, tv-series, geocaching en moestuinieren.
 
D66
Jeroen is sinds 2014 actief lid van D66. Tot 2018 als burgerraadslid en van 2018 tot 2022 als fractievoorzitter van de driekoppige D66-fractie in de Leiderdorpse gemeenteraad. Sinds 2022 is hij raadslid. Daarnaast is hij algemeen bestuurslid van Holland Rijnland en – van 2018 tot 2021 – van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).
Binnen D66 is hij lid van de landelijke thema-afdeling Duurzaamheid en de werkgroepen Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit en Energie en Klimaat.
 
Motivatie voor D66
Sinds Jeroen mag stemmen, stemt hij D66. Het is vooral de liberale grondslag – geloof in de kracht en vrijheid van het individu – gekoppeld aan het sociale gezicht – zorgen voor hen die het lastig hebben – wat hem aanspreekt. En de drang binnen de partij om altijd moderne antwoorden te vinden op vragen, passend bij onze samenleving in onze tijd. Onrecht, onverdraagzaamheid en kortzichtigheid kan hij slecht verdragen. Respect, tolerantie en vrijheid doen zijn hart sneller kloppen. Jeroen is humanist in hart en nieren.