Arnold Rosier

D66 - D66 Beeld: D66

Wie is Arnold?

  • 0 jaar
  • Leeuwarden

Voorzitter verkiezingscommissie.

Arnold Rosier uit Leeuwarden is vanaf 2020 door Provinciale Staten aangewezen als nieuwe statengriffier. Arnold heeft brede ervaring bij de Provincie Fryslân. Sinds 2006 heeft hij diverse leidinggevende functies gehad op verschillende afdelingen. Voordat hij interim-griffier werd, was hij hoofd Omgevingszaken. Hiernaast was hij van 2010 tot 2018 gemeenteraadslid namens onze partij in Leeuwarden.