Rolf Asbroek

Maak kennis met Rolf

Rolf Asbroek - Portret van Rolf Asbroek - Beeld: D66 Land van Cuijk

Bestuur: Ik geloof in meer schaalgrootte en slagkracht voor één Land van Cuijk maar ook met meer zeggenschap en participatie voor dorpen en wijken. Hiervoor willen we de politiek anders inrichten, veel dichter bij de inwoners brengen en bestaande conventies loslaten. Samen op weg naar een nieuwe kernendemocratie waarbij we als D66 op zowel lokaal, provinciaal maar ook landelijk niveau een belangrijke rol kunnen spelen.
Als je niet kunt delen dan kun je ook niet vermenigvuldigen !

Onderwijs: Ik geloof dat ieder kind (maar ook iedere volwassene) zijn of haar talent moet kunnen ontwikkelen in een veilige en professionele onderwijsomgeving waar kansengelijkheid en inclusie de nieuwe norm is. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk onderwijsvoorzieningen in alle kernen te behouden zolang efficiency van dien aard is dat er kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven. D66 is en blijft een onderwijspartij om rekening mee te houden.
Een leven lang leren waarbij de regio je klaslokaal wordt !

  1. Leeftijd: 61 jaar
  2. Woonplaats: Cuijk
  3. Stuur Rolf een email
  4. Volg Rolf op Twitter
  5. Volg Rolf op Facebook
  6. Connect met Rolf op LinkedIn

Wonen: Ik geloof dat een passend dak boven je hoofd een grondrecht is, net als het recht op vrije meningsuiting. Betaalbaar en afgestemd op de intrinsieke woningbehoefte van jong en oud. Flexibel, doorstroombevorderend, kleinschalig, grootschalig waar mogelijk, inbreiding, uitbreiding, verkaveling aan de randen van onze dorpen maar vooral toekomstbestendig, milieuvriendelijk en inclusief. D66 zet in op een eerlijke woningmarkt.
Bouw naar behoefte; niet naar volume !