Carolien Beeke

Maak kennis met Carolien

Carolien Beeke - Portret van Carolien Beeke Beeld: D66 Land van Cuijk

Zorg, welzijn en onderwijs meer met elkaar verbinden zodat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Door sport en hobby en muziek in de scholen te halen kan iedereen kennis maken met meer cultuur, creativiteit en sport. Door de samenwerking met welzijn, kunnen opvoedvragen sneller opgepakt worden met zowel de jongeren/ kinderen als de ouders.

Bereikbaarheid
Om alle 33 kernen veilig te kunnen bereiken, is uitbreiding van het fietsnetwerk met fietssnelwegen belangrijk. Samen met een uitbreiding van het OV netwerk is het voor iedereen mogelijk om naar de andere dorpen en stad te komen. Niet in iedere kern zijn alle voorzieningen aanwezig, om wel deze voorzieningen voor iedereen voor handen te laten zijn, is dit wat mij betreft noodzakelijk om te realiseren.

  1. Leeftijd: 39 jaar
  2. Woonplaats: Westerbeek
  3. Stuur Carolien een email
  4. Connect met Carolien op LinkedIn