Nicole Groen

Nicole Groen - Raadslid Beeld: Cees Hartman

  • 54 jaar
  • Amsterdam
  • Landsmeer
  • Zij/haar

Graag lever ik een bijdrage aan de lokale samenleving door mijn kennis, ervaring en expertise van de afgelopen 20 jaar in te zetten voor de publieke zaak, in het algemeen belang van Landsmeer. Ik doe dit vanuit de notie van ‘stewardship’: een actieve bijdrage leveren aan onze dorpen, zodat deze, mooier, gezonder, groener, beter doorgegeven kunnen worden aan volgende generaties.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De kamelenbrug naar het Twiske. Dat is het begin van een mooie wandeling met de honden, een vergezicht met elke keer weer andere luchten, ander weer. Praatjes met vrienden en bekenden uit Landsmeer en een tas vol groenten uit de moestuin van De Marsen. Pure zen!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Landsmeer kan nog meer uitgroeien tot een groene parel, waarbij we de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren voor de inwoners en waarbij we een circulaire economie verbinden met kansen voor de lokale economie. Bijvoorbeeld door in te zetten op eco toerisme. Daarnaast kan groen nog groener worden als we op plekken waar dat kan, bijvoorbeeld op gemeentegrond langs de A10, waar niet gebouwd kan/mag worden, bomen planten.

In mijn afgelopen periode als raadslid heb ik hier aan gewerkt

  • Beschermen Twiske tegen meer festivals en overnachtingen
  • Participatie inwoners bij bestuurlijke toekomst
  • Betrekken inwoners bij Omgevingsvisie Landsmeer