D66 vs. PVV

We delen:

– Niets
D66 en de PVV staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Op basis van onze uiteenlopende opvattingen over de rechtsstaat, het klimaat en Europa is samenwerking tussen PVV en D66 in de provincie en in de Eerste Kamer uitgesloten.

Verschillen op:

– Klimaat
PVV is tegen klimaatplannen. Ze vinden het onzin dat we investeren in de toekomst, in windenergie en zonne-energie. D66 wil af van fossiele energie, terwijl de PVV het liefst naar aardgas blijft pompen in Groningen en olie wil importeren uit Saudi-Arabië .

– Europa
D66 is altijd voor Europa. Daar ligt onze toekomst. De PVV ziet Nederland juist liever vandaag dan morgen uit Europa vertrekken. Een Nexit zorgt in onze ogen voor chaos, verdeeldheid en is bovendien slecht voor onze economie.

– Islam
Wil de Islam uit Nederland bannen en moskeeën sluiten. Wij vinden juist dat Nederland bij uitstek een vrij land is, waar ieder mens zichtbaar zichzelf kan zijn en mag geloven wat hij of zij wil.

– Liberaal vs nationalistisch
D66 is sociaal-liberaal. Dat is zo ongeveer het tegenovergestelde van isolationisme en chauvinisme, zoals de PVV voorstaat. Hun chauvinisme druist in tegen alles waarom wij trots zijn op Nederland: we werken internationaal samen, we lopen altijd voorop als het om keuzevrijheid en mensenrechten gaat en we zijn democratisch. Dat zijn de Nederlandse tradities waar D66 op wil voortbouwen.

– Realisme vs onuitvoerbaar
De PVV staat bol van de onhaalbare plannen: de PVV wil het liefst investeren in anti-Islambeleid, een muur om onze grens zetten en de AOW-leeftijd naar 65 verlagen. Hoe ze dat willen betalen maken ze niet duidelijk. D66 investeert liever in de toekomst: het klimaat, in onderwijs en in goede zorg.

D66 vs. VVD

D66 vs. GL

D66 vs. PvdA

D66 vs. CDA

D66 vs. SP

D66 vs. PvdD

D66 vs. PVV

D66 vs. FvD

D66 vs. 50Plus