D66 vs. PvdA

We delen:

– Sociaal
Ons sociale gezicht. We willen er beide voor zorgen dat iedereen gelijke kans krijgt . Bijvoorbeeld door vluchtelingen direct taalles te geven, zoals dit kabinet eindelijk doet.

– Samenwerken
De PvdA is net als D66 een partij die samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt. Dat is logisch, want Lodewijk Asscher was tot voor kort jarenlang vice-premier.

– Progressief
Zowel D66 als de PvdA zijn progressief als het gaat om bijvoorbeeld LHBTI-rechten of vrouwenemancipatie. D66 heeft samen met de PvdA en GroenLinks een wet ingediend om discriminatie van transgenders en intersekse personen te verbieden.

We verschillen op:

– Onderwijs
Voor D66 staat onderwijs altijd op één. Dit kabinet besteedt het meeste geld aan onderwijs. Ook in de oppositie leverden we: we schrapten de rekentoets en dankzij D66 kwam ieder jaar 600 miljoen euro extra bij onderwijs. Het vorige kabinet van PvdA en VVD wilde in hun regeerakkoord juist bezuinigen op het onderwijs, iets wat voor D66 onbespreekbaar is. Dit kabinet verhoogt de lerarensalarissen met 10% en is er veel meer geld om werkdruk van leraren te verlichten.

– Kansen voor meer vaste banen
De PvdA maakte het in het vorige kabinet veel moeilijker om mensen tijdelijk werk aan te bieden. Werkgevers werden vaker gedwongen een vast contract te bieden. Dat leek mooi, maar daardoor nam het aantal werknemers met een vaste baan juist steeds meer af, ondanks de bloeiende economie. D66 wil een vaste baan voor iedereen bereikbaar maken. Daarom hervormen we de arbeidsmarkt. Als het écht niet werkt, moet het mogelijk zijn dat een werkgever afscheid kan nemen van een werknemer. Daarnaast zorgen we ervoor dat flexwerk, zoals in de horeca, beter wordt betaald. De PvdA werkt op deze punten helaas niet samen met het kabinet.

– Klimaat
Met hun verkiezingsprogramma haalde de PvdA de klimaatdoelen van Parijs niet. D66 had juist de beste plannen voor het klimaat, wereldwijd. Wij zien de aanpak van klimaatverandering als een grote investering in de toekomst.

D66 vs. VVD

D66 vs. GL

D66 vs. PvdA

D66 vs. CDA

D66 vs. SP

D66 vs. PvdD

D66 vs. PVV

D66 vs. FvD

D66 vs. 50Plus

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. Tegen uitsluiting en tegen haatzaaien. En dat zullen we altijd blijven doen.

Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid